Implementatieprojecten Energielabel Nieuwbouw gezocht

Waarschijnlijk moeten per 1 januari 2013 nieuwe gebouwen bij oplevering worden voorzien van een energielabel. Om de invoering hiervan zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, organiseren het Lente-akkoord en Agentschap NL het komende half jaar een implementatietraject. Dit houdt in dat de methodiek voor het bepalen van een energielabel in 5-10 woningbouwprojecten in aanbouw intensief wordt gevolgd en begeleid. De ervaringen worden op grote schaal gedeeld.

Hiervoor zoeken zij 5-10 projectmatige woningbouwprojecten in aanbouw die idealiter in november of december 2012 opgeleverd worden. Het implementatietraject loopt van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013, met mogelijk een verlenging. Een adviseur begeleidt de projecten rond het energielabel. De ervaringen worden maandelijks beschreven en landelijk verspreid. Gevoelige informatie wordt niet herleidbaar opgeschreven. Bij oplevering worden alle projecten gecontroleerd door EPN-adviseurs/opnemers met behulp van het opnameprotocol ISSO-82.1-energielabel woningen. Het doel van dit traject is: ervaringen opdoen met het energielabel, en door communicatie hierover het energielabel en de oplevertoets op grote schaal bekendheid geven.

Op dinsdagmiddag 26 juni vindt de startbijeenkomst Energielabel Nieuwbouw plaats.

Wilt u een woningbouwproject voor dit implementatietraject Energielabel aanmelden, geef dit dan door aan Claudia Bouwens, cb@lente-akkoord.nl, 070- 337 03 36. Ook voor meer informatie kunt u bij haar of bij Ruud van Wordragen van Agentschap NL terecht, ruud.vanwordragen@agentschapnl.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties