Impressie van stakeholdersbijeenkomst over toekomst salderen

De stakeholdersbijeenkomst “Toekomst van salderen vanaf 2020” op maandag 13 februari 2017 werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën met als voornaamste doel om stakeholders te consulteren over vier varianten voor het al dan niet aanpassen van de salderingsregeling vanaf 2020.

De bijeenkomst werd goed bezocht door een grote verscheidenheid aan deelnemers. Enkele reacties van aanwezigen:

“Ik vond het een geslaagde middag. Een moderne en open manier om als ministeries zeer breed en vroegtijdig input te krijgen voor nieuw beleid.” (Olof van der Gaag, Directeur NVDE)

“Opvallend geanimeerde en goed geïnformeerde discussie tussen alle partijen. Er ontstond meer begrip voor elkaars gezichtspunten, inclusief dat van de overheid.” (Marc Londo, senior onderzoeker ECN)

“Ik vond het opvallend hoeveel gezamenlijke grond er op deze middag bleek te zijn voor robuuste stimuleringsmaatregelen voor de groei van
zonnestroom. Dat verheugt mij enorm.” (Amelie Veenstra, beleidsadviseur Holland Solar)

“Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers duidelijk uitgesproken dat de salderingsregeling (of veranderingen daaraan) voor iedereen een stimulans moet blijven bieden voor het gebruik van zonne-energie. Bewoners van sociale huurwoningen en woningcorporaties kennen een split incentive model voor zonnepanelen met een horizon van 20 jaar investeringszekerheid.” (Roland van der Klauw, Directeur Wocozon)

Na een plenaire inleiding met presentaties van ECN, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en EZ gevolgd door een discussie, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over vier varianten:

A. salderen behouden
B. salderen maximeren
C. invoedpremie
D. investeringssubsidie

Bekijk hier het overzicht van de verzamelde inbreng van de deelnemers per variant: voor en nadelen, randvoorwaarden en overige opmerkingen. Doel van deze impressie is om een terugkoppeling te geven van hetgeen de ministeries hebben opgehaald uit de bijeenkomst. Deze impressie is niet bedoeld als een volledige weergave van alles wat is gezegd.


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties