MARK Almere door VORM themagroep afb

Info over deelname

Als deelnemer aan het Lente-akkoord 2.0 maak je deel uit van een kopgroep die zich hardmaakt voor Circulair Industrieel Bouwen. Koploper zijn heeft veel voordelen, maar vraagt ook de nodige betrokkenheid. Hieronder meer uitleg over wat je kunt verwachten.

Als deelnemer aan het Lente-akkoord 2.0 maak je deel uit van een kopgroep die zich hardmaakt voor Circulair Industrieel Bouwen. In dit programma starten we met leden van de brancheverenigingen en met een aantal gemeenten circulaire pilotwoningbouwprojecten die opschaalbaar , herhaalbaar en betaalbaar zijn. Met de kennis die zo wordt ontwikkeld en gedeeld, gaan we de innovatie verder aanjagen, integrale samenwerking realiseren en met overheden in gesprek over regelgeving en eisen die aansluiten op de bouwpraktijk.

Een actuele lijst van deelnemers vind je hier.

Voordelen van deelname

Deelname aan het Lente-akkoord 2.0 betekent dat je onder andere:

 • Toegang hebt tot alle bijeenkomsten die door het
  programma worden georganiseerd.
 • Deel kunt nemen aan een of meerdere themagroepen. In
  de themagroepen worden de uitdagingen en vragen die
  vanuit de praktijk zichtbaar zijn, omgevormd tot
  oplossingsgerichte acties en onderzoeken. Op deze manier
  kun je in je eigen projecten sneller reageren op
  beleidsveranderingen en andere marktinzichten.
 • Als eerste toegang hebt tot relevante informatie. Deze
  informatie is niet exclusief voor leden, maar wel als eerste
  beschikbaar voor jou.
 • Kunt sparren met andere koplopers die met dezelfde
  uitdagingen bezig zijn. Samen kun je ideeën uitwisselen en
  kansen voor versnelling delen.
 • Een prachtig podium hebt als een van de koplopers om je
  circulaire resultaten en visie te tonen. Wij hebben een
  netwerk van auteurs en fotografen die spannende
  ontwikkelingen in woord en beeld vangen. Kijk voor
  inspiratie op www.lente akkoord.nl
 • Als onderdeel van de grootste vertegenwoordiging van
  professionele opdrachtgevers draag je bij aan goede
  aansluiting van duurzaamheidsambities, wet en
  regelgeving op de bouwpraktijk. Hierbij staan het halen van
  belangrijke duurzaamheidsmijlpalen en het realiseren van
  versnelling en opschaling centraal.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen

Participeren als Koploper aan Lente
akkoord biedt voordelen. Maar het vraagt ook commitment. We moeten het immers samen doen. Hieronder lees je wat wij van jou vragen.

 • Je bent professionele opdrachtgever in de woningbouw.
  Deelname staat open voor corporaties, beleggers,
  ontwikkelende bouwers en projectontwikkelaars. Ook
  gemeenten kunnen deelnemen.
 • Je bent lid van minstens één van de deelnemende brancheorganisaties: AEDES, NEPROM, Bouwend Nederland, WoningbouwersNL of IVBN.
 • Je hebt de intentie om vóór 1 januari 2024 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan circulair en/of industrieel bouwen en dat als vernieuwend kan
  worden beschouwd.
 • Je werkt actief mee aan het delen van opgedane kennis en
  ervaring.
 • Er wordt gevraagd om een jaarlijkse bijdrage aan de kosten
  van het programma. De bijdrage zal maximaal €3500, per
  jaar bedragen.

Als jouw bedrijf voldoet aan de voorwaarden tot deelname en je bent geïnteresseerd om koploper te worden, mail ons.