Informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw

energielabel-homepageEr is veel belangstelling van marktpartijen om, vooruitlopend op de wettelijke verplichtstelling, gebruik te maken van het Energielabel Nieuwbouw.  Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de toepassing van het energielabel in uw projecten, organiseren het Lente-akkoord en Agentschap NL op donderdagmiddag 18 april een informatiebijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de meest recente informatie rond het energielabel, de oplevertoets en de procedure rond het Energielabel Nieuwbouw. In de afgelopen maanden zijn 12 woningbouwprojecten en 5 utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst. Ook hebben aanvullend zeven bedrijven deelgenomen aan een proef met fotobewijzen. De kennis en ervaringen die dit heeft opgeleverd, worden met u gedeeld, zoals inzicht in de meest voorkomende afwijkingen, urenbesteding, tips voor het projectdossier.

Zie ook de thema-pagina Energielabel Nieuwbouw voor interviews met betrokkenen en inhoudelijke updates rond het Energielabel.

Programma
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Het inhoudelijke deel start om 13.30 uur onder leiding van dagvoorzitter Hans van Eck, Agentschap NL. Gerben Roest (ministerie van BZK) licht de stand van zaken rond het energielabel toe. Claudia Bouwens (Lente-akkoord) vertelt wat het energielabel voor uw nieuwbouwprojecten kan betekenen. Maar ook: wat zijn de bedreigingen? Vervolgens is het woord aan Jaap Neeleman (DWA). DWA heeft in opdracht van Agentschap NL onderzoek uitgevoerd bij 12 woningbouwprojecten en 5 utiliteitsbouwprojecten. Hij licht de belangrijkste conclusies toe en geeft tips voor ontwikkelaars en bouwbedrijven. De dagvoorzitter interviewt enkele betrokken partijen. Wat waren hun ervaringen? Tenslotte licht Kees Arkesteijn (ISSO) de oplevertoets toe.

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter. Het inhoudelijke programma loopt tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en borrelhapje. De borrel duurt tot 18.00 uur.

Voor wie?
De bijeenkomst is gericht op projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en bouwbedrijven.

Deelname
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Het aantal deelnemers is beperkt. Registratie vindt plaats op volgorde van aanmelding. U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: restaurant Zuiver, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord): cb@lente-akkoord.nl of 070 337 0 336. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord, in samenwerking met Agentschap NL.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties