Informatiebijeenkomst over MPG en GWW-werken en Nationale Milieudatabase (MMD)

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de grenswaarde opgenomen in het huidige voorschrift voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit 2012. Is de bepalingsmethode daarop toegesneden? Bieden de LCA-milieudata in de NMD daarvoor voldoende mogelijkheden?

Heeft u deze vragen ook of andere vragen? Kom dan naar de bijeenkomst van wo. 13 december 2017, georganiseerd door Stichting Bouwkwaliteit, zodat wij u hierover verder kunnen informeren.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken;
  • NMD voor B&U en GWW: huis voor de toekomst
  • Grondstoffenefficiency in een circulaire bouw
  • Twee-eenheid energie- en milieuprestatie

De bijeenkomst vindt plaats bij de Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein.

Aanvang: 15.30 uur en afsluiting ca. 17.45 uur met een hapje en een drankje.

Het definitieve programma volgt nog.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Inge de Ruiter. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Deelname is dan ook volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Uw vragen ontvangen wij graag vooraf per e-mail (maximaal 2 vragen per deelnemer).

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties