Innovatieve betaalbare nieuwbouw in de etalage

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 naar inspirerende voorbeelden van bouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde de concepten vervolgens op mate van repeteerbaarheid en wijze van oplevering. De meest innovatieve projecten zijn nu bijeengebracht in de zeer lezenswaardige publicatie ‘Innovatieve betaalbare nieuwbouw’.

Met de publicatie Innovatieve betaalbare nieuwbouw willen Aedes en Platform31 laten zien wat conceptueel bouwen nu al in de praktijk betekent. Het is eigenlijk confectie mét maatwerk. Het projectoverstijgende, herhaalbare karakter maakt bouwen minder duur: bij voldoende schaalomvang kunnen de bouwkosten beter worden beheerst. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Fabriekstour innovatieve woningproducenten
In het najaar van 2019 organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, Stroomversnelling, UNETO-VNI, NVB-bouw en Platform31) een tweede fabrieks- en inspiratietour. Tijdens deze tour geven innovatieve bouwbedrijven inzicht in hun vernieuwende wijze van produceren.

Download de publicatie Innovatieve betaalbare nieuwbouw via Platform31.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties