Routekaart kennisoverdracht EPC 0,4

Velve-Lindenhof-069Binnen de Stuurgroep van het Lente-akkoord is onlangs gediscussieerd over woningbouw met EPC 0,4 en lager. De voorlopige uitkomst luidt: we richten het vizier op woningen met een EPC 0/energienota nul/energieneutraal in 2020. Met deze stip op de horizon willen we weten wat dit betekent voor de tussenstap: woningen met een EPC van 0,4 in 2015.

We gaan er vanuit dat je met alle zinnige gebouwmaatregelen bij elkaar, maar zonder PV, geen EPC lager dan 0,4 kunt realiseren. We gaan op zoek naar concepten met ‘no regret’ maatregelen die EPC 0,4 kunnen realiseren. Deze woningen zijn zonder PV, maar wel ‘PV ready’, zodat PV gebruikt kan worden als optie om de woningen in de toekomst EPC 0/energienota nul/energieneutraal te maken.

Om het verkoopbaar te houden dienen de maatregelen te leiden tot gelijkblijvende of dalende woonlasten. De energielasten moeten dus dalen. We willen inzicht in maatregelpakketten en concepten die zijn aan te raden met deze insteek in het achterhoofd.

Bijvoorbeeld:
1. Woningen met extreem goed bouwkundig pakket, uitgewerkt met aanvullende installaties;
2. ‘De beste basis’ maatregelen uitgewerkt met aanvullende installaties.

Aanvullende vraagstukken betreffen gebiedsmaatregelen en gestapelde bouw:
3. Gestapelde appartementen vergen extra aandacht. Hoe zijn deze EPC nul te krijgen, als er beperkt ruimte is voor PV panelen op het dak?
4. Wat is de invloed van gebiedsmaatregelen op de energiekosten? Kan warmtelevering goedkoper (en dus aantrekkelijker)  worden?

Daarnaast willen we, met hulp van Agentschap NL, de al beschikbare kennis en voorbeelden rond EPC 0,4 verzamelen en goed verspreiden.

Reageren? Stuur een mail naar Claudia Bouwens: cb@lente-akkoord.nl


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties