Internationale kennis gebouwde omgeving

rvo-publicatieOngeveer een derde van de primaire energie gaat op in de gebouwde omgeving. Hoe kan worden bespaard op verwarming, koeling, verlichting en huishoudelijke en kantoorapparatuur? De publicatie ‘Internationale kennis in Gebouwde Omgeving’ geeft inzicht in onderzoek hiernaar binnen het International Energy Agency (IEA). 

Binnen het IEA hebben landen verschillende zogeheten Implementing Agreements (IA’s) gesloten. Ze werken samen op het gebied van energieonderzoek,-technologie en -beleid. Ook RVO.nl is op verschillende manieren betrokken bij de IEA.

Een van deze Implementing Agreements gaat over energie in de gebouwde omgeving: ‘Energy in Buildings and Communities’. De publicatie ‘Internationale kennis in Gebouwde Omgeving’ geeft inzicht in de bijbehorende activiteiten. Het rapport biedt experts in de bouw- en woningsector, zowel bij bedrijven als bij gemeenten en kennisinstellingen, een uitgebreid overzicht van relevante projecten met links naar eindrapporten en tools.

Download: Internationale kennis in Gebouwde Omgeving


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties