ISSO-publicatie open WKO-systemen aangepast aan wet- en regelgeving

wko-factsheetVanaf 1 oktober 2014 mogen alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt voor ontwerp, installatie en beheer. De open systemen worden behandeld in de onlangs vernieuwde ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’. 

De vernieuwde ISSO-publicatie 39 reikt ook een methode aan om het rendement van WKO-systemen te bepalen, over een jaar genomen. Deze gegevens zijn nodig om de Seasonal Performance Factor (SPF) vast te stellen. De nieuwe regelgeving stelt het registreren en het rapporteren van de SPF verplicht. De SPF geeft opdrachtgevers houvast en meer garantie.

Bestellen
ISSO-publicatie 39 is verschenen in boekvorm en digitaal. Het boek kost € 130, – (excl. btw). De digitale versie is met een abonnement te raadplegen op www.isso-digitaal.nl. Kijk voor meer informatie op de ISSO-website.


Gerelateerde berichten

Tags:

ISSO WKO

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties