ISSO webinar: Energielabel – De belangrijkste wijzigingen

a-zonder-plusKees Arkesteijn licht tijdens het webinar ‘De status van het Energielabel en opnameprotocollen’ de belangrijkste wijzigingen rondom de systematiek van het Energielabel toe. Gedurende het webinar bent u in de gelegeheid vragen te stellen.

Woningen
Vanaf 1 januari 2015 gaat het nodige veranderen rondom de systematiek van het Energielabel voor woningen. De belangrijkste verandering is dat elke particuliere woningbezitter zonder label in het nieuwe jaar een voorlopig Energielabel krijgt toegestuurd. Nadat de bewoner de woningkenmerken in een webtool heeft ingevoerd en een erkend deskundige deze heeft gecontroleerd, ontvangt de eigenaar een definitief Energielabel. Het huidige, meer onderbouwde Energielabel wordt vanaf 2015 alleen nog uitgedrukt in de Energie-index. Dit is vooral belangrijk voor professionele woningbezitters, omdat de huurwaarde ervan afhankelijk is.

Utiliteit
In de utiliteitsbouw geldt sinds 1 juli 2014 een nieuwe regeling voor het vaststellen van het Energielabel. Voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen is de BRL 9500-03, in combinatie met ISSO 75.1, de primaire richtlijn. Maar om zeer zuinige utiliteitsgebouwen, met name nieuwbouw of zeer sterk gerenoveerde panden, een beter Energielabel te kunnen geven, is de BRL 9500-06 in combinatie met het nieuwe hoofdstuk 8 in ISSO 75.1 ontwikkeld, oftewel de Detailmethode. Kan een gebouw via de BRL 9500-03 nooit hoger dan een Energielabel A behalen, via de Detailmethode kan een gebouw zich onderscheiden via een Energielabel A+, A++ of A+++.

Info
Deze online instructiebijeenkomst vindt plaats op 2 december  van 14.00 – 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de ISSO-website.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties