Kamerbrief over energielabel voor woningen

energielabel-infographic1Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 2 februari een brief aan de Kamer gestuurd met een reactie op de uitvoering van het energielabel voor woningen.

Een quote: “Afgezet tegen het aantal unieke eigenaren dat heeft ingelogd in de webtool, heeft ongeveer 22 procent van de mensen contact opgenomen met de helpdesk.” De brief gaat vervolgens in op de maatregelen die genomen worden om de situatie te verbeteren.

“Op 1 januari 2015 is de webtool in de lucht gegaan. Er waren kinderziektes en de eerste dagen was er een grotere toestroom van bezoekers dan verwacht. Zo is op basis hiervan de capaciteit van de servers vergroot. De vragen van de gebruikers geven aan dat er wel verbeteringen nodig zijn. De komende tijd richt ik mij op het verder verbeteren van de functionaliteiten om het registeren van definitieve energielabels eenvoudiger en gebruikersvriendelijker te maken.

Voorbeelden hiervan zijn het mogelijk maken van het selecteren van erkende deskundigen op verschillende criteria zoals prijs en regio, het mogelijk maken om de erkend deskundigen te beoordelen en ook hierop te kunnen selecteren, het zichtbaar maken van de naam en gegevens van de erkend deskundige in alle fases van het registratieproces, het mogelijk maken van het geven van een nadere toelichting en het kunnen uploaden van al het bewijsmateriaal in één keer via een verkoopbrochure van de woning. Mede op basis van de vragen die gesteld worden via de Helpdesk Energielabel, zullen waar nodig verdere aanvullende verbeteringen worden doorgevoerd.

Een knelpunt waar via de Helpdesk Energielabel relatief veel melding van wordt gemaakt is dat de woningeigenaar zijn woning niet in de webtool ziet staan. De verwachting is dat dit in ongeveer 2 procent van de totale woningvoorraad voorkomt. In dat geval is het dus nog niet mogelijk via de webtool een energielabel te registeren. Veelal ligt de oorzaak bij een ontbrekende of onjuiste koppeling tussen de BRK (Basisregistratie Kadaster), de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BRP (Basisregistratie Personen) en de NHR (Handelsregister).”

Goed nieuws is dat de minister schrijft dat de brancheverenigingen van makelaars hebben aangegeven graag informatie over de (voorlopige) energielabels op hun websites te willen plaatsen. De (voorlopige) energielabels worden in februari 2015 ook zichtbaar op Funda.nl. Dit is voor nieuwbouwwoningen een grote opsteker: eindelijk wordt daarmee de energiezuinige nieuwbouw onderscheidend ten opzichte van bestaande bouw.

U kunt hier de kamerbrief downloaden


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties