Kamerbrief over aanvullend advies Europese EPBD-richtlijn

blokMinister Blok schreef op 19 mei een brief aan de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van een aanvullend advies van de Europese Commissie over de Europese EPBD-richtlijn. Daarnaast gaat de minister in deze brief in op de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Energiebespaarfonds.

Op 29 april 2015 heeft Nederland een aanvullend met redenen omkleed advies (MROA) van de Europese Commissie ontvangen vanwege een onvolledige implementatie van de Europese EPBD-richtlijn. De Europese Commissie geeft Nederland twee maanden de tijd om te reageren op het MROA. Op dit moment is de minister bezig met het formuleren van een reactie.

“Aan een deel van de kritiekpunten verwacht ik tegemoet te kunnen komen door nadere uitleg van de wijze van implementatie of door enige aanpassingen en verduidelijkingen in de huidige regelgeving door te voeren. Voor het resterende deel zullen op korte termijn gesprekken met de Europese Commissie plaatsvinden, om scherper op het netvlies te krijgen op welke punten de Nederlandse wetgeving niet voldoet.”

Download de brief aan de Tweede Kamer


Gerelateerde berichten

Tags:

EPBD

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties