Kamerbrief over concept BENG-eisen

Minister Ollongren heeft op 8 januari de Tweede Kamer per brief  geïnformeerd over de concept BENG-eisen zoals die op 20 november al tijdens het NEN-congres werden bekendgemaakt. In de brief licht zij de uitgangspunten toe bij de bepaling van de concepteisen. De minister benadrukt dat de getalswaarden voor deze BENG-eisen onvergelijkbaar zijn met de BENG-eisen die in 2015 zijn gecommuniceerd.

De minister licht ook het verdere proces toe: in januari vindt er een internetconsultatie plaats over de concept BENG-eisen. Tijdens deze internetconsultatie staat het iedereen vrij om te reageren. Afhankelijk van de reacties kunnen de concepteisen nog worden aangepast. Aansluitend zullen de concepteisen in het kader van de voorhangprocedure aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Restwarmte in BENG
Ook wordt in de brief duidelijkheid gegeven over hoe de minister restwarmte wil waarderen in energiezuinige nieuwbouw. Restwarmte en –koude die anders zou worden geloosd, en waarvoor geen extra brandstofinzet nodig is, zoals overtollige warmte uit datacenters of de industrie, mag worden gebruikt als invulling van de BENG-3-eis. Warmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties zal niet worden geclassificeerd als restwarmte, maar – afhankelijk van de energiebron – als fossiele of hernieuwbare energie. Ook meldt de minister dat de voorwaarden voor het rekenen met toekomstig rendement van warmtenetten worden aangepast.

Antwoord op Kamervragen
De minister heeft ook schriftelijk antwoord gegeven op Kamervragen die waren gesteld naar aanleiding van boze reacties van experts na het NEN-congres.

Links
Kamerbrief over concept BENG-eisen
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Experts boos over soepeler BENG-eisen’


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties