Kamerbrief voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

vooruitblikMinister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 2 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de vorderingen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit mede aan de hand van eerder gedane toezeggingen en moties.

In de 12 pagina’s tellende brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nationaal Energiebespaarfonds;
  • Energielabel voor woningen;
  • Bijna-energieneutrale nieuwbouw;
  • STEP- en FEH-regelingen;
  • Verduurzaming van scholen;
  • Ervaring met gasloze wijken;
  • Energiebesparing winkels.

BENG-eisen
Daarnaast is vooral het rapport “Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebouwen” (BENG) interessant, dat als bijlage bij de brief is gevoegd. In dit onderzoek zijn door middel van berekeningen de energiestromen (energievraag, energiegebruik en opgewekte hernieuwbare energie) in beeld gebracht van concepten gebaseerd op zeer energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen. De berekeningsresultaten geven inzicht in de opbouw van toekomstige eisen.

Voor verschillende referentiegebouwen utiliteitsbouw en in deze studie opgestelde BENG referentiewoningen zijn energieconcepten opgesteld met een lage tot zeer lage energiebehoefte. Bij de bepaling van de energiebehoefte, het primair energiegebruik en de hoeveelheid en het aandeel hernieuwbare energie is bij woningbouw verlichting buiten beschouwing gelaten. Ook wordt op een andere manier omgegaan met aan het net terug geleverde elektriciteit dan in Nederland tot op heden gangbaar is.

Download de Kamerbrief voortgang energiebesparing gebouwde omgeving
Download het rapport “Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebouwen”


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties