Privé: KAN-webinar op 24 juni

De Nederlandse natuur verschraalt in rap tempo. De biodiversiteit neemt gevaarlijk snel af. De verandering van het klimaat zorgt bovendien voor extremere weersomstandigheden, zoals felle hoosbuien en langdurige droogte. Ook hittestress wordt een groter probleem, met name in verstedelijkt gebied.

De brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM willen hier iets aan doen. Door natuurwaarden en klimaatadaptatie expliciet mee te nemen in nieuwbouw planontwikkelingen zijn we beter voorbereid op extreme omstandigheden, en kunnen we helpen het tij te keren.

Hierbij hebben we de hulp en inzet nodig van onze leden, van ontwerpers, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Gezamenlijk willen we de bestaande kennis en ervaring bundelen om tot nieuwe natuurrijke bouwprojecten te komen, met meer waarde voor de bewoners. Dit doen we door met koplopers de problemen te benoemen, oplossingen te zoeken en ervaringen te delen binnen het platform KAN (Klimaatadaptief bouwen met de Natuur). Dit platform wordt financieel en inhoudelijk mede ondersteund door ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor.

KAN-webinar op 24 juni
Tijdens het KAN-webinar op 24 juni wordt de opzet van het platform nader toegelicht.
datum: woensdag 24 juni
tijd: 10.00-11.30 uur
bedoeld voor: ontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in natuurinclusieve bouwprojecten
software: MS Teams
aanmelden: aanmelden via het webformulier
kosten: gratis

Programma

Jan Fokkema (directeur NEPROM) en Coen van Rooyen (directeur NVB Bouw) leiden de bijeenkomst in. Claudia Bouwens (programmaleider KAN platform) licht de opzet van het KAN-platform toe. Twee projectontwikkelaars presenteren hun project over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.


Roy Nijenhuis van KondorWessels Projecten gaat in op de casus Stadsblokken Meinerswijk. Deze natuurinclusieve woningbouwontwikkeling voegt 71 hectare nieuwe natuur toe. Bovendien maakt het project in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ een waterstanddaling bij hoge waterstanden in de rivier mogelijk.

Frank Vonk, landschapsarchitect bij AM, vertelt over wonen op landgoed Wickevoort in Haarlemmermeer. Een ontwikkeling waarbij nieuwe woningen, bestaande voorzieningen en het landschap elkaar versterken.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties