Aedes: ventilatie in huurwoningen verbeterd

balansventilatieSteeds meer woningcorporaties hebben aandacht voor de kwaliteit van de ventilatiesystemen in huurwoningen. Dat blijkt uit een peiling van Aedes onder haar leden over 2013.

Woningcorporaties melden een toegenomen aandacht voor woningventilatie. 92% van de corporaties (82% in 2012) is ervan overtuigd dat nieuwe ventilatiesystemen in hun woningen tenminste voldoen aan de minimumeisen. Twee derde kan dit aantonen met meetresultaten.

Corporaties leggen eisen aan de ventilatiesystemen vaker vast in contracten met aannemers: 70% in 2013 ten opzichte van 57% in 2012. Na plaatsing vindt bij 45% van de corporaties altijd een opleveringscontrole plaats, bij 44% gebeurt dit steekproefsgewijs.

Klachten
Nog steeds krijgen woningcorporaties vrij veel klachten over de ventilatie in huis. 83 procent kreeg in 2013 één of meer klachten. Wel gingen die klachten over een kleiner deel van de woningvoorraad.

De helft van de ondervraagde corporaties is van plan om de komende jaren extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van ventilatie, met name in de bestaande woningvoorraad.

Download het rapport 'Resultaten ventilatie-onderzoek Aedes'