Antwoord minister Blok op brief Rc 5,0

isolatie in muurMinister Blok neemt het voorstel van de Lente-akkoord partijen voor een gedifferentieerde Rc-eis per 1 januari 2015 mee in de definitieve besluitvorming, heeft de minister in een brief van 28 juni 2013 aan de voorzitters van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes laten weten.
Hij geeft aan dat voorbereiding van de aanscherping nog geruime tijd zal vergen en dat hij op dit moment geen nadere informatie kan verschaffen. Wel geeft hij aan dat de kosteneffectiviteit van isolatiemaatregelen een belangrijke factor in de besluitvorming is. Deze kosteneffectiviteit wordt nader onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal hij een besluit nemen over de aanscherping van de isolatie-eisen voor dak, gevel en vloer. Dit moet in verband worden gezien met de EPC-aanscherping van de EPC, en het zal ook in dat bredere verband gedurende het lopende jaar worden voorbereid met marktpartijen.

De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 5 maart aan minister Blok voorgesteld om per 2015 de minimaal vereiste Rc-waarde voor daken te verhogen van nu 3,5 m2K/W naar 6,0 m2K/W, voor gevels te verhogen naar maximaal 4,5 m2K/W en voor begane-grondvloeren op 3,5 m2K/W te houden. Deze gedifferentieerde eis stellen zij voor in plaats van een integrale verhoging naar een Rc van 5,0. Het voorstel combineert energiebesparing met praktische uitvoerbaarheid en kostenefficiƫntie.

Download de brief van minister Blok van 28 juni 2013.
Lees meer over de brief van de Lente-akkoord partijen van 5 maart 2013.