Ballast Nedam onderzoekt nieuw kwaliteitsborgingstelsel

epc0_green_poort_almereDe wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt voorbereid. Naar verwachting treedt deze in 2016 in werking. Deze wet heeft een aantal civielrechtelijke consequenties. Deze gaan over aansprakelijkheid, verzekeringen en de 5%-regeling.

Daarnaast verschuift de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het bouwbesluit van gemeenten naar marktpartijen. Dit heeft grote gevolgen voor de werkvloer en interne bedrijfsprocessen. Bij de realisatie van een bouwproject zullen een aantal aspecten verankerd moeten worden om te zorgen dat de kwaliteit geborgd is aan het einde van de rit.

In dit stadium van het wetgevingsproces bestaat er nog geen volledig en duidelijk beeld van wat dat concreet gaat betekenen. Ballast Nedam heeft de gevolgen voor de praktijk laten onderzoeken. Dit heeft zich in een aantal heldere aanbevelingen vertaald, die u hier kunt nalezen.

Zie ook het Cobouw-artikel ‘Bouwers niet klaar voor nieuwe kwaliteitsborging’