BENG-update van Harm Valk integraal op YouTubeIn november 2018 zijn de nieuwe concept-geadviseerde BENG-eisen bekendgemaakt. Wat zijn de consequenties voor de nieuwbouw van woningen? In opdracht van het Lente-akkoord heeft Nieman RI twaalf praktijkprojecten doorgerekend. De presentatie die Harm Valk op 19 februari gaf n.a.v. dit onderzoek is in zijn geheel te bekijken op YouTube.

Uit het onderzoek van Nieman RI blijkt dat BENG 1 voor de meeste gebouwen geen knelpunt meer is. BENG 2 en 3 zijn vaak maatgevend.

Op de concepteisen konden belanghebbenden tot 2 maart reageren via de internetconsultatie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 BENG 2020. De Lente-akkoord partijen hebben naar aanleiding van het onderzoek gezamenlijk een reactie ingediend.

Inhoudsopgave

00:00 - 00:20 Intro
00:20 - 01:55 Rol Harm Valk
01:55 - 04:10 BENG-berekening vanaf 2020, NTA 8800, energielabel
04:10 - 06:40 Uitleg 3 BENG-indicatoren
06:40 - 11:10 Nieuwe concept BENG-eisen (sinds november 2018)
11:10 - 13:45 Uitleg NTA 8800
13:45 - 15:50 Doorgerekende praktijkprojecten
15:50 - 19:45 Disclaimer: voorlopige getallen
19:45 - 21:20 'Leeswijzer'
21:20 - 42:20 Doorrekening projecten
42:20 - 44:10 Vergelijking BENG/EPC 0,4 grondgebonden
44:10 - 44:50 Vergelijking BENG/EPC 0,4 hoogbouw
44:50 - 48:00 Gevoeligheidsanalyse
48:00 - 49:10 Conclusies en vervolg

Meer informatie

Ook in de beschrijving onder de video op YouTube staat een link naar de gebruikte sheets en een inhoudsopgave.