Geattesteerde NTA 8800 software beschikbaar

De bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw) wordt per 1 januari 2021 de NTA 8800. Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 is sinds 1 juli geattesteerde software van drie leveranciers beschikbaar, te weten Uniec3, BouwConnect en Vabi.

De geattesteerde software is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800, die geldt vanaf 1 januari 2021. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding ten behoeve van een vergunningsaanvraag. Met deze software is het nog niet direct mogelijk berekeningsresultaten of een energielabel te registreren, dit kan pas vanaf de ingangsdatum van de NTA 8800.

Verschillen opname protocollen volgens de NEN 7120 en NTA 8800
Er is onderzocht welke aanvullende informatie moet worden opgenomen voor de berekening van het energielabel conform de NTA 8800, vanuit de bepaling volgens de NEN 7120. Daarbij kan grotendeels van dezelfde gegevens gebruik worden gemaakt als voor de (eerder aangevraagde) omgevingsvergunning op basis van de NEN 7120.

Voor enkele aanvullende gegevens kan gedurende de bouw zo mogelijk bewijslast worden verzameld. Het rapport over de benodigde aanvullende gegevens ter voorbereiding op het berekenen van de energieprestatie conform NTA 8800 is te vinden op de RVO-website. Er is een versie voor woningen en een versie voor utiliteit.