Bewoners tevreden met goed uitgevoerde balansventilatie

Parents spends time with children at home.Veel ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben weerstand tegen de toepassing van balansventilatie in nieuwbouwwoningen. Zij baseren zich daarbij op negatieve ervaringen van bewoners in het verleden. Balansventilatie heeft om die reden een slechte naam gekregen.

Inmiddels zijn er voorbeelden van woningprojecten waar balansventilatie met grote zorgvuldigheid en goed is aangelegd. Wat vinden deze bewoners van balansventilatie? Zijn ze sowieso ontevreden over balansventilatie, of hangt dit af van de kwaliteit van uitvoering?

Om hier achter te komen zijn bewoners van nieuwbouw woningen waar balansventilatie met grote zorgvuldigheid is aangelegd geënquêteerd. In het najaar van 2014 zijn 975 schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar bewoners van de geselecteerde projecten. 275 ingevulde vragenlijsten zijn teruggestuurd: een respons van 28%. Het onderzoek is uitgevoerd door Els de Jong (Bureau voor woononderzoek) in opdracht van de partners van het Lente-akkoord.

Zorgvuldige aanleg van groot belang
Het loont de moeite om veel aandacht te besteden aan een goede aanleg van de balansventilatie. Uit het onderzoek blijkt, dat bewoners van woningen waar balansventilatie met grote zorgvuldigheid is aangelegd, voor een duidelijk groter deel tevreden zijn met het ventilatiesysteem dan in eerder onderzoek naar bewonerservaringen met balansventilatie. Ook het feit dat tocht- en vochtklachten, geluidsoverlast en klachten over het ventilatiesysteem het aandeel tevreden bewoners duidelijk doet dalen, bevestigt de stelling dat zorgvuldigheid bij de aanleg van balansventilatie van groot belang is.

Weinig bewoners zijn zich bewust van de voordelen van balansventilatie, bijvoorbeeld dat er geen raam open hoeft om te ventileren, wat scheelt in stookkosten en tevens gunstig is bij een vervuild of luidruchtig buitenmilieu. Omdat balansventilatie wordt gecombineerd met een wtw-unit, zou dit voor woonconsumenten moeten leiden tot een lagere energierekening. Relatief veel bewoners zijn hier nog niet zo van overtuigd, of ze denken dat de extra kosten voor elektriciteit om het systeem te laten draaien de besparing op stookkosten teniet doen.

Tweederde bewoners is tevreden
In totaal is tweederde van de bewoners van woningen waar balansventilatie succesvol is aangelegd tevreden of zeer tevreden met het ventilatiesysteem. Er zijn een aantal factoren die het aandeel tevreden bewoners duidelijk verhogen. Dit zijn:

  • Een aangenaam binnenmilieu: comfort, regelbaarheid van de temperatuur, en het ervaren van voldoende frisse lucht, leiden tot meer tevreden bewoners.
  • Lage stookkosten: als bewoners vinden dat hun woning energiezuinig is, zijn zij vaker tevreden met de balansventilatie.
  • Voorlichting over het gebruik van het ventilatiesysteem: bewoners die weten hoe ze het systeem moeten bedienen, en hoe ze klein onderhoud moeten uitvoeren, zijn vaker tevreden met de balansventilatie.
  • Kennis over de werking van het systeem: bewoners die weten dat ze geen raam open hoeven te zetten om te ventileren en die weten dat de filters in het systeem de buitenlucht filteren, zijn vaker tevreden met de balansventilatie.
Klachten
Hoewel de bewoners voor het merendeel tevreden zijn met de balansventilatie, zijn er ook bewoners met klachten. Een klein deel van de bewoners heeft last van vocht of tocht, in sommige gevallen bij de inblaasventielen. Zwarte kringen om de inblaasventielen worden door sommige bewoners genoemd. Enkele bewoners klagen over stof en stank, die door het systeem van buiten naar binnen wordt geblazen. Sommige mensen klagen over een muffe lucht in huis, of vragen zich af of de capaciteit van het systeem wel voldoende is.

Klein onderhoud en periodieke controle
Vrijwel iedereen zou het prettig vinden, als de werking van het systeem periodiek werd gecontroleerd. Veel bewoners hebben behoefte aan meer informatie over het ventilatiesysteem, ook als zij een gebruiksaanwijzing hebben en mondelinge voorlichting hebben gekregen bij het betrekken van de woning. Hoewel vrij veel bewoners wel iets doen aan klein onderhoud aan het ventilatiesysteem, zoals het reinigen of vervangen van de filters, doet slechts iets minder dan de helft van de bewoners dit volgens voorschrift. Het blijkt dat er bij de bewoners vrij veel onduidelijkheid bestaat over het vervangen van de filters, de prijs van de filters en waar die te bestellen. Ook hier zou informatieverstrekking de tevredenheid snel kunnen laten verbeteren.

U kunt hier het onderzoeksrapport downloaden