• Artikel

BNA

De kennis, ervaring en innovatiekracht van architectenbureaus is nodig om grote stappen te maken met circulair bouwen. En innoveren doe je samen.

Het Lente-akkoord 2.0 geeft circulair bouwen een forse stimulans door méér kennis met elkaar te delen, belemmeringen aan te kaarten en productief naar oplossingen te werken. En met de inzet van architecten bij circulair industrieel ontwerpen en bouwen neemt de architectonische – en gebruikskwaliteit van de grote woningopgave waar we voor staan flink toe.

Samenwerking in het Lente Akkoord is leren van gezamenlijke issues, het bedenken van oplossingen en het werken aan nieuw praktijkrepertoire. Het is belangrijk voor alle partijen om meer en beter inzicht te hebben in de expertise en kracht van de verschillende disciplines in de bouwkolom. We hopen dat de samenwerking leidt tot de realisatie van betaalbare woningen die klimaatneutraal, energieleverend en circulair zijn én aansluiten op de consument en gebruiker. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van ons land beter.