Kennisbank

Circulaire installaties

De themagroep Circulaire Installaties kijkt naar de kansen om de milieuimpact van installaties in nieuwbouwwoningen te minimaliseren. Ze onderzoekt hiertoe verschillende strategieën: van verlenging levensduur en circulair maken van onderdelen, tot installatie-arme klimatiseringsconcepten.