Kennisbank

Het Nieuwe Normaal: Indicator Losmaakbaarheid

Het Nieuwe Normaal (HNN) is een leertraject, geïnitieerd door BZK en Cirkelstad. In HNN wordt onderzocht hoe aspecten rond circulair bouwen uniform kunnen worden berekend en - in een later stadium - uitgevraagd. BZK gebruikt HNN als proeftuin voor wet- en regelgeving. Deze Lente-akkoord themagroep onderzoekt, of en hoe, de verschillende circulariteitsaspecten in HNN haalbaar en betaalbaar te realiseren zijn. Dat toetst de themagroep aan de hand van concrete woningbouwprojecten die door de betrokken koplopers van de themagroep worden aangeleverd. Op dit moment is gestart met onderzoek naar de indicator "Losmaakbaarheid" binnen het raamwerk van HNN.

Inzoom de nijs vloeropbouw woodstone losmaakbaar

Verslag themagroep Losmaakbaarheid 7 maart: waarde van losmaakbaar bouwen hangt af van het grotere plaatje

Losmaakbaarheid is een belangrijke indicator binnen het raamwerk van Het Nieuwe Normaal (HNN). Het idee is, dat als materialen en/of componenten droog gemonteerd zijn, je deze ook weer kunt demonteren en hoogwaardig kunt hergebruiken. Dat maakt de milieu-impact van het bouwen kleiner. Maar zo eenvoudig blijkt het nog niet te zijn. Peter Kuindersma (Ingenii Bouwinnovatie) beschrijft losmaakbare details en werkt met de themagroep Losmaakbaarheid van Lente-akkoord 2.0 aan een publicatie.

Lees meer