Kennisbank

MPG

De komende tijd zal het Lente-akkoord 2.0 zich bezighouden met de MPG. Binnen een themagroep kijken Koplopers op het gebied van circulair industrieel bouwen naar de bepalingsmethode. Samen worden knelpunten opgezocht, verbeterpunten aangedragen en wordt gekeken hoe de MPG tot een integraal inzicht in de duurzaamheidsprestatie van een gebouw kan leiden. en proberen verbeterpunten aan te dragen.” Uiteindelijk gaat het om een verinnerlijking van de prestatiebenadering in het bouwproces.