• Artikel

Centrum Hout

Het Centrum Hout is de koepelorganisatie van de Nederlandse houtimporteurs en -handelaren, verenigd in de VVNH, en de timmerindustrie in Nederland, verenigd in de NBvT.

Het Lenteakkoord 2.0 draagt bij aan het verder verduurzamen van de woningbouwopgave waarbij duurzaam geproduceerde hernieuwbare grondstoffen een belangrijke rol spelen. De hout en houtproductkennis, die zowel bij het Centrum Hout maar zeker ook bij de verenigingen en lidbedrijven aanwezig is stellen we graag beschikbaar. Met deze brede kennis en praktische ervaringen draagt Centrum Hout bij aan de noodzakelijk te maken verduurzamingsslag in de woningbouw.