Aanvragen energielabel nieuwbouwwoningen nog steeds niet mogelijk

blokHet is voor ontwikkelaars en bouwbedrijven nog steeds niet mogelijk om van RVO langs digitale weg bij oplevering een definitief energielabel voor nieuwbouw te verkrijgen. De chaos rond het energielabel veroorzaakt inmiddels ook financiële schade bij bedrijven. Daarom verzoeken de partners in het Lente-akkoord minister Blok in een brief van 9 oktober 2015 om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen voorlopig - met terugwerkende kracht - op te schorten.

Op 17 maart 2015 stuurden de partners in het Lente-akkoord een brief aan minister Blok over de chaos rond de invoering van het energielabel voor nieuwbouwwoningen. Helaas is het zes maanden later nog steeds vrijwel onmogelijk om voor een nieuwbouwwoning, bij oplevering, langs de digitale route een definitief energielabel te verkrijgen.

De aanpassing in de webtool die de minister in de Kamerbrief van 2 juli 2015 aankondigde, is inmiddels door RVO doorgevoerd. Het is nu mogelijk voor ontwikkelaars en bouwers om zich als rechthebbende verkoper van de woning te registreren. Maar inmiddels is er een nieuwe hindernis zichtbaar. Een BAG-registratie bij het kadaster is pas mogelijk na inmeting en vervolgens na gereedmelding door de gemeente. Het inmeten van een woning is een handeling die de gemeente normaliter niet vóór de oplevering uitvoert. Een gemeente heeft hier tot 6 maanden na oplevering de tijd voor. Het is dus in veruit de meeste gevallen onmogelijk om bij oplevering met behulp van de webtool een definitief energielabel aan de koper of huurder te overhandigen.

De invoering van het energielabel voor nieuwbouwwoningen verloopt hierdoor nog steeds chaotisch en veroorzaakt bovendien financiële schade bij lid-bedrijven van de brancheverenigingen in het Lente-akkoord. Daarom verzoeken de marktpartijen de minister in deze brief van 9 oktober met klem om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen - met terugwerkende kracht - tot nader order op te schorten.

"Alle nieuwbouwwoningen die op dit moment worden opgeleverd, voldoen aan de vereisten van het A-label; het tijdelijk opschorten van de verplichting om bij oplevering een energielabel te verstrekken doet daar niets aan af!"

Daarnaast verzoeken de partner-organisaties de minister om de Energie Index route voor nieuwbouwwoningen zinvoller te maken door ook het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen als wettelijk toegestaan instrument aan te wijzen.

Download de brief van de Lente-akkoord partners aan de minister (9 oktober 2015)

Zie ook: Brief aan minister over chaos bij definitief energielabel (20 maart 2015)