• Artikel

De Bouwcampus

Sinds 2019 werkt De Bouwcampus samen met coalities en partners aan versnelling en opschaling van industriële woningbouw onder de campagne #zetdewoningbouwaan.

De transitiedoelstelling van de Bouwcampus is 50% industriële woning ontwikkeling en bouw (IW) in 2030. Als dit lukt, heeft industrialisatie significant bijgedragen aan het oplossen van de woningbouwcrisis. En het lukt als wij nu samen kiezen voor industrialisatie van de woningbouw! We zien ernaar uit om samen met de partners en deelnemers van het Lente akkoord 2.0 gezamenlijk een bijdrage te leveren door verdere versnelling te verkennen. Denk aan Bouwstromen, verbetering van het imago, matchmaking en industrieel ontwikkelen.

Meer info: https://debouwcampus.nl/

Bouwcampus