Vernieuwde brochure 'Woningbouw volgens BENG en TOjuli'

De geheel vernieuwde brochure ‘Woningbouw volgens BENG en TOjuli’ van het Lente-akkoord is uit. Deze brochure geeft een praktische toelichting op de nieuwe regelgeving, zoals die vanaf 1 januari 2021 geldt.

Er zijn twaalf praktijkprojecten doorgerekend om te laten zien wat de consequenties van de nieuwe regels zijn voor nieuwbouwwoningen. Bouwpartijen kunnen zo beoordelen hoe ze het beste aan de BENG en TOjuli eisen kunnen voldoen.

De nieuwe brochure is een geheel herziene uitgave van onze BENG-brochure uit 2019. Alle definitieve eisen, zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld, zijn erin opgenomen. De doorrekening van de praktijkvoorbeelden is gemaakt met behulp van de nieuwste geattesteerde software.

Vanaf 1 januari 2021 kent Nederland nieuwe regelgeving voor energieprestatie en zomercomfort. Aan vier indicatoren worden eisen gesteld:

• De energiebehoefte van het gebouw (BENG 1)
• Het primair fossiele energiegebruik (BENG 2)
• Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)
• De kans op temperatuuroverschrijding (TOjuli)

Een nieuwbouwwoning moet tegelijkertijd aan alle eisen voldoen. Dat is een voorwaarde voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De vier indicatoren hangen nauw met elkaar samen. Energie en zomercomfort moeten daarom integraal aandacht krijgen, gedurende het hele proces van ontwikkelen en bouwen. De eisen zijn streng. Tegelijk bepalen die slechts de ondergrens van wat is toegestaan.

De nieuwe regelgeving geldt voor alle gebouwen. Deze publicatie gaat in op de nieuwbouw van woningen. We lichten de regels toe en beschrijven hoe bouwpartijen aan de eisen kunnen voldoen. Met rekenvoorbeelden maken we de consequenties inzichtelijk.

Deelnemers themagroep BENG en TOjuli
Alle doorgerekende projecten zijn aangereikt door leden van de ZEN themagroep BENG en TOjuli. Aan de themagroep is deelgenomen door Nico Blaauw (Trebbe Wonen), Jos van Boxtel (Stebru Bouwgroep), Ruud Geerligs (RVO), Irmine van der Geest (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Dick van Ginkel (TBI), Bram Gubbens (Hoedemakers bouw en ontwikkeling), Niek Habraken (Kleurrijk Wonen), Jochem Joosten (Synchroon), Marco Kranenburg (ERA Contour), Cees Leenaerts (W/E Adviseurs), Johan Riezebos (Ter Steege Advies & Innovatie), Jasper Ritsema (Aalberts Ontwikkeling), Lars Roossien (Geveke Bouw), Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling), Gelly Sehat (PlanGarant Nederland), Dennis Strijards (Heijmans), Jos de Vries (BPD), Louise van de Worp (Van Wijnen). Speciale dank aan Harm Valk en Marit Cornelisse (Nieman RI).

Download Woningbouw volgens BENG en TOjuli