Dringende vragen over het energielabel voor nieuwbouwwoningen beantwoord

BENG is twee keer uitgesteld. Gaat het deze keer wél door? En wat verandert er op 1 januari 2021 als het gaat om het aanvragen van een energielabel?

We hebben de meest dringende vragen waar bouwers en ontwikkelaars nu, in oktober 2020, mee zitten door RVO, Uniec 3 en Vabi laten beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

1. Hoe moet je per 1 januari 2021 een energielabel voor een nieuwbouwwoning (die vanaf die datum wordt opgeleverd) aanvragen?
Antwoord: Bij vergunningaanvraag na 1 januari 2021 geldt:
• De energieprestatie van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw wordt geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften.
• Bij het registreren van de energieprestatie-berekening ten behoeve van de vergunningaanvraag bij RVO (in EP-online), wordt een document automatisch gegenereerd in EP-online. (het afschrift, de ‘pdf’). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsgebouwen. Dit document krijgt de status ‘voorlopig’. De energielabelklasse volgt uit EP2.
• Bij oplevering van het gebouw moet opnieuw een EP-berekening bij RVO (in EP-online) worden geregistreerd, dan wordt automatisch het definitieve energielabel gegenereerd in EP-online.

Bij vergunningaanvraag voor 1 januari 2021 en oplevering na 1 januari 2021: voor de eisen geldt de EPC (NEN7120), en het energielabel bij oplevering moet worden verkregen door een EP-berekening op basis van NTA8800 te registreren in EP-online.

2. Wat verandert er voor het bouwbedrijf als het nieuwe energielabel per 1 januari 2021 wordt ingevoerd?
Antwoord: Per 1 januari 2021 moet de energieprestatie van een gebouw conform de NTA 8800 bepalingsmethode worden vastgesteld. Ook voor gebouwen waar de vergunningsaanvraag conform de EPC op basis van NEN 7120 is ingediend. Veel van de informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode door de EP-adviseur is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Een aanzet voor de te verzamelen gegevens tijdens de bouw is opgenomen in Checklist bewijslast overgang NEN 7120 naar NTA 8800. In de ISSO Opnameprotocollen 75.1 en 82.1 wordt in detail de benodigde bewijslast aangegeven.

3. Wat zijn de kosten voor dit energielabel voor nieuwbouwwoningen?
Antwoord: Voor het opstellen van een energielabel conform de NTA 8800 zijn meer invoergegevens nodig dan voor een energielabel conform NEN 7120. Het benodigde extra werk is afhankelijk van de complexiteit van het gebouw. Een groot deel van de extra invoergegevens voor het nieuwe energielabel kan in (zeer) korte tijd worden opgenomen bij de gebouwinspectie. Daarnaast zijn er invoergegevens die een extra tijdsinspanning vragen (deze zijn mede nodig om aan te tonen dat wordt voldaan aan de vergunningsaanvraag en geschikt voor het energielabel). DGMR schat de benodigde extra tijd op gemiddeld 1 tot 4 uur voor één woning of appartement zonder gebruik te maken van representativiteit. (Zie Energielabels op basis van NTA 8800 bij bouwaanvraag EPC, blz. 12).

De kosten van een energielabel bij nieuwbouw woningen, worden bepaald door een EP-adviseur en pas definitief bij de inwerkingtreding van de NTA 8800. Kosten voor een label bij nieuwbouw zijn sterk afhankelijk van het project. Bij grote nieuwbouw projecten bijvoorbeeld kan het label worden geregistreerd op basis van representativiteit, waardoor niet iedere woning hoeft te worden opgenomen.

4. Komt er vanuit Uniec 3 of Vabi een automatische koppeling met EP-online, waarbij met een druk op de knop de energieprestatie-berekening wordt geregistreerd bij RVO (in EP-online)? En geldt dit zowel voor de berekening die bij de vergunningsaanvraag wordt opgesteld (voor een voorlopig energielabel) als de berekening bij oplevering (voor het genereren van een definitief energielabel)?
Antwoord Uniec 3: Ja, er wordt op dit moment hard gewerkt aan een koppeling met RVO zodat het registreren van een energielabel vanuit Uniec 3 naar EP-online via een druk op de knop kan. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitdraai ten behoeve van een vergunningsaanvraag.

Antwoord Vabi: Ook vanuit Vabi komt er een automatische koppeling met EP-online, voor zowel de berekening van de vergunningsaanvraag als de berekening bij de oplevering. Iedereen kan vrijblijvend en gratis kennismaken met Vabi tot en met 31 december 2020. Lees hier meer over de NTA 8800 software van Vabi.

5. Welke bewijslast moet je als bouwbedrijf tijdens de bouwfase verzamelen zodat er bij oplevering (na 1 januari 2021) door de EP-adviseur een energielabel kan worden afgegeven?
Antwoord RVO: De benodigde bewijslast is opgenomen in de ISSO-opnameprotocollen 75.1 en 82.1. Een aanzet voor de te verzamelen gegevens tijdens de bouw is weergegeven in Checklist bewijslast overgang NEN 7120 naar NTA 8800. Meer informatie met betrekking tot de verschillen in methode tussen de NEN 7120 en NTA 8800 is te vinden op de website van RVO.

6. In het ISSO Opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NTA 8800 (versie 19-03-2020) wordt om heel veel extra informatie gevraagd, die niet uit de EPC is te halen (de rode gegevens). Het achterhalen en invullen van deze informatie is heel veel extra werk. Wat is het effect op de hoogte van het energielabel als hiervoor in de plaats ‘forfaitair ‘of ‘onbekend’ wordt ingevuld?
Antwoord RVO: In het Opnameformulier zijn alle mogelijke situaties beschreven die veelal niet van toepassing zijn op woningbouw. Door de grote hoeveelheid aan mogelijkheden is er een uitgebreid opnameformulier nodig. Daarnaast gaat het om detailinformatie die vaak ontbreekt in de NEN 7120, maar wel moet worden ingevuld in de NTA 8800. De invloed van de detailinformatie is onderdeel van de evaluatie van het energieprestatiestelsel.

Zie ook:
Dringende vragen over BENG en de NTA 8800 beantwoord