Energielabel voor nieuwbouwwoning krijgt A zonder plusjes

a-zonder-plusHet energielabel dat vanaf januari 2015 voor woningbouw wordt ingevoerd, blijft beperkt van G tot A. Er komen geen woninglabels met A+ of A++. Dat heeft het ministerie van BZK in oktober besloten. Dit besluit is een gevolg van de weerstand die het voorstel van het ministerie bij marktpartijen had opgeroepen.

Het ministerie had eerder voorgesteld om voor nieuwbouwwoningen die hoger willen scoren dan een A, een Energie Index gebaseerd op bestaande bouw op te laten stellen. Uit deze Energie Index zouden zeven energiemaatregelen worden gelicht die met elkaar de hoogte van het energielabel zouden bepalen.

Op zich zijn de partners van het Lente-akkoord groot voorstander van een energielabel met een range van G tot en met A++++. Dit kennen we immers ook voor utiliteitsbouw. Maar de bepalingsmethodiek die het ministerie had opgesteld rammelde aan alle kanten. Om die reden werd de opzet unaniem en scherp afgewezen door de vier branche-organisaties en geconsulteerde leden.

Nadelen
De partners van het Lente-akkoord zagen de volgende nadelen:

  1. De opzet ging uit van maatregelen in plaats van prestaties (EPC) en leidde tot sub-optimale oplossingen. Bovendien zaten er grote inconsequenties in de keuze en waardering van de energiemaatregelen. Derhalve kon dit geen instrument zijn voor een geloofwaardige marketing van nieuwe woningen.
  2. De opzet belemmerde een goede communicatie over de steeds hogere energieprestatie van de nieuwbouw en frustreerde het traject naar Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) in 2020.
  3. Doordat er maximaal 2 plusjes werden toegekend, liep dit systeem uit de pas met utiliteitsbouw (maximaal vier plusjes). Daardoor zou woningbouw in de beleving van Tweede Kamer en consumenten altijd minder energiezuinig lijken. Dat is onwenselijk.
  4. Het laten opstellen van een Energie Index kost € 150-200 per woning of een reeks vergelijkbare woningen maar levert niets extra’s op. Oók geen oplevertoets. Bovendien was het onbegrijpelijk dat voor nieuwbouw het protocol voor bestaande bouw zou moeten worden gevolgd.
Energie Index
De nieuwe situatie houdt in dat verkopers voor nieuwbouwwoningen bij oplevering een definitief energielabel laten bepalen. De kosten hiervan bedragen maximaal € 20,-. Het opstellen van een Energie Index is niet nodig. Voor de oplevering van huurwoningen dient nog wel een Energie Index opgesteld te worden, om de WWS-punten te bepalen. De Energie Index levert dan ook het definitieve energielabel.

Vervolg
De partners in het Lente-akkoord beraden zich om gezamenlijk een privaat communicatie-instrument in de markt te zetten om aan de consument duidelijk te maken hoe energiezuinig zijn nieuwbouwwoning is. Dit instrument wordt gebaseerd op de te verwachten energierekening en is afgeleid van de EPC.