Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in vervulling. Nieuwbouwwoningen kunnen zich eindelijk onderscheiden met één of meer plusjes achter de A.

Energieprestatie in kWh/m2 jaar
De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index (EI) door BENG 2, het primair fossiel energieverbruik. Dit is de basis voor de verschillende klasse-grenzen van energielabels. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar.

Ook de puntenwaardering in WWS is aangepast.

Met de NTA 8800 is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klasse-grenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Consultatie
De precieze uitwerking vindt u op Overheid.nl. Het staat alle belanghebbenden vrij om hierop te reageren. De internetconsultatie is met name voor woningcorporaties van groot belang, omdat er voor de bestaande bouw veel gaat veranderen. De consultatie sluit op 10 november 2019.

Klassenindeling energielabel woningen kWh/(m2.jaar)

A++++ Primair fossiel energiegebruik ≤ 0
A+++ 0 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 50
A++ 50 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 80
A+ 80 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 110
A 110 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 165
B 165 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 195
C 195 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 255
D 255 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 300
E 300 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 345
F 345 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 390
G Primair fossiel energiegebruik > 390