EPV geeft verhuurders nieuwe speelruimte

daan-van-vulpenVerslag van de werksessie 'EnergiePrestatieVergoeding' onder leiding van Daan van Vulpen (Finance Ideas) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 13 oktober - door Henk Bouwmeester

De wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen maakt het verhuurders mogelijk om met huurders een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken voor zeer energiezuinige huurwoningen. De EPV wordt, net als de servicekosten, in rekening gebracht naast de huur. Zo kunnen verhuurders extra inkomsten genereren zonder de huren te verhogen.

In de wet wordt geregeld dat verhuurders een EPV mogen afspreken als van een woning de netto warmtevraag en de minimale productie van duurzame energie binnen zekere normen vallen. De maximale EPV wordt per AMvB bepaald op basis van het principe ‘niet meer dan anders’ en is nu €1,00 tot €1,40 per m2 per maand. Deze tarieven stijgen (en dalen) met de energieprijs.

Hoeveel ruimte biedt de EPV?
epv-tabel Een EPV van €75 per maand resulteert in een contante waarde van iets meer dan €24.000 (50 jaar; energieprijsstijging 2%; discontovoet 5%). Dit bedrag is beschikbaar voor energie-investeringen. Zelfs als de energieprijs in de komende jaren met 2% daalt in plaats van stijgt, is er nog steeds een ruimte van €18.000. Dat is voldoende om een sociale huurwoning aan de EPV-normen te laten voldoen. De meerkosten daarvoor zijn gemiddeld €14.000 tot €17.000 ten opzichte van een nieuwbouwwoning met een EPC van 0,4.

Drie kanttekeningen
De verhuurder moet rekening houden met onderhoud en periodieke vervanging van installaties. Bij corporaties lijken de kosten daarvoor te passen binnen het standaard onderhoudsbudget. Daarnaast stijgt met de energie-investering ook de WOZ-waarde van een huis en de hoogte van lokale belastingen. Ten derde heeft de EPV gevolgen voor de berekening van huurpunten. Energielabel A levert nu 36 huurpunten bij een eengezinswoning. Als er EPV wordt berekend, geeft label A bij diezelfde woning nog 32 punten. Dat heeft ook consequenties voor de maximale huurprijs.

Conclusie
Ondanks deze kanttekeningen lijkt de contant gemaakte EPV nog steeds voldoende ruimte te bieden voor de bouw van energieneutrale of energieleverende huurwoningen. Er is ook ruimte om huurders te laten delen in de winst. Binnen de kaders van de EPV hebben verhuurders bovendien meer speelruimte om huren te verlagen en daarmee een passend woningaanbod te creëren.

Vervolg
Er zijn nog veel vragen, zoals de relatie tussen EPV en de saldering (bij zonnestroom). Verder is het interessant om de werking van de EPV bij huurwoningen van beleggers of particulieren in beeld te brengen. Enkele deelnemers aan de werksessie toonden belangstelling om deze en andere vragen bij de kop te pakken in een themagroep over dit onderwerp.

Download de presentatie van Daan van Vulpen