Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen

WimarZurloheWat zijn de ervaringen tot nog toe met het opleverprotocol? Thunnissen vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt wel en wat werkt (nog) niet. Hoe pakt het uit op de bouwplaats en hoe er wordt gecommuniceerd met de klant?

Ook Thunnissen behoort tot de avant garde die in een vroeg stadium met het opleverprotocol aan de slag is gegaan. “Het protocol zou met het oog op het energielabel nieuwbouw immers verplicht worden, dus wilden we tijd hebben om ermee te oefenen”, licht Wimar Zurlohe, projectcoördinator bij Thunnissen, toe.

Toen zich een experiment in samenwerking met Ymere aandiende, deed het bouwbedrijf mee. “Het was mede gunstig omdat Ymere een grote klant voor ons is.” Saillant detail was overigens ook dat de directie van het bouwbedrijf al brieven ontving van advocaten die hun diensten aanboden om Thunnissen bij te staan in toekomstige rechtszaken van eventuele ontevreden kopers in geval dat opgeleverde woningen niet zouden voldoen.

Maar dat waren niet de enige beweegredenen. “Wij willen graag de kwaliteit van zaken ‘uit het zicht’ verbeteren en het personeel daarvan bewust maken. Bouwen conform wat is afgesproken heeft een meerwaarde. Wij willen dat onze klanten een betere kwaliteit woning krijgen”, aldus Zurlohe.

Bouwfouten eruit gehaald
Thunnissen bracht door het proefproject niet zozeer directe bouwfouten aan het licht, maar kwam tot de conclusie dat tijdens de uitvoering aangebrachte wijzigingen zoals een extra raam in de kopgevel ten koste gaan van de energieprestatie. Bewustwording van dergelijke zaken op de bouwplaats noemt Zurlohe de meest belangrijke factor van het opleverprotocol. “Kieren in de isolatie of de open verbindingen met de buitenlucht in kanaal- of leidingplaten deden tien jaar geleden in de nieuwbouw niet ter zake. Met de steeds verdere aanscherping van de EPC – volgend jaar van 0,6 naar 0,4 – zijn dit vandaag de dag echter cruciale zaken geworden. Wij willen dat onze uitvoerders zich daarvan meer bewust worden.”

Werklast en kosten
Waar andere voorlopers de werklast en de kosten als gevolg van het opleverprotocol niet onaanzienlijk noemen, vindt Thunnissen het juist meevallen. “De extra kosten voor bijvoorbeeld de blowerdoor-test nemen opdrachtgevers veelal voor hun rekening”, zegt Zurlohe. De extra arbeidskosten op de werkvloer zijn voor ons. Ik schat dat we per geteste woning ongeveer een halve dag tot een dag extra kwijt zijn. Dat valt mee.”

thunnissenExtra´s door wensen van de koper
Extra’s als een dakkapel of raam kunnen problematisch zijn, maar de bouw kan ook nadenken over compensatie van de verslechterde energieprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van PV-panelen. Daar zitten haken en ogen aan, aldus Wimar Zurlohe. “Een dakraam staat voor 600 euro bij de bouwmarkt. Inclusief montage en zonnepanelen die de energieprestatie compenseren, komt dat snel op 2000 tot 2500 euro als wij het aanbrengen. Want vergeet niet dat wij geen SDE-subsidie kunnen aanvragen. Dus een koper zal zich wel even achter de oren krabben, en de handige mensen onder hen zullen dat raam later zelf monteren.” Anderzijds zijn dit typische vraagstukken die horen bij een overgangsperiode, beaamt hij. “Wellicht dienen zich op termijn oplossingen aan die in de bouwpraktijk al doende worden ontwikkeld.”

Communicatie
Voor wat betreft de communicatie met klanten over de voordelen van het protocol is Thunnissen nog zoekende. “Je moet alles wat je communiceert wel keihard waarmaken. Daarbij worden we niet gedekt door de wet – want het energielabel is immers niet wettelijk verplicht – maar is onze eigen drijfveer de belangrijkste motivatie. “Een energielabel zegt de consument meer dan een EPC-waarde.”

Alle interviews
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: YmereErvaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen