Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour

marco-kranenburgWat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Marco Kranenburg (ERA Contour) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant?

Begeleid door bureau Nieman en DWA deed ook bouwer en ontwikkelaar ERA Contour ervaring op in een proefproject van 35 woningen in Reeuwijk. “Het was een project met uiteenlopende woningtypen waarin we de kopers verschillende opties aanboden waarbij ze bovendien de kans kregen om met extra eigen wensen hun paleisje nog mooier te maken. De spanning die dat met de EPC-waarde kan opleveren, leende zich erg goed voor een proefproject”, vertelt Marco Kranenburg, als teamleider kwaliteit en service bij ERA Contour van meet af aan betrokken bij het proefproject. Uiteindelijk zijn vier woningen - met opzet de meest ongunstig gelegen woningen met de meeste individuele aanpassingen - helemaal door gemeten. Kopers waren niet op de hoogte van het proefproject.

Welke structurele verbeteringen zijn doorgevoerd dankzij het protocol?
ERA Contour heeft direct structurele inzichten opgedaan. “Cruciaal zijn de aansluitingen bij de kozijnen, de dilatatienaad in het kalkzandsteen die zettingen opvangt en de kieren in de muurplaat van kap.” Uit de blowerdoortest, de Qv10-meting en de IR-foto’s bleek na berekening van Nieman dat de opgeleverde woningen evenwel netjes aan de vooraf beloofde EPC voldeden.

Werklast en kosten
Helemaal vanzelf ging het niet bij ERA Contour. “De extra workload op de bouwplaats zorgt voor spanning. Checklists, foto’s maken, documenten verzamelen, betekent extra werk dus extra werkdruk en extra kosten”, aldus Marco Kranenburg. ERA Contour gaat niettemin dit jaar door met het uitrollen van het opnameprotocol door de hele organisatie, maar is nog niet zover dat iedereen het al tussen de oren heeft. “We hebben met de CAO-ers en de uitvoerders nog een slag te maken”, aldus Kranenburg. “En ook onze verkoopmanagers moeten zich nog meer bewust worden dat keuzemogelijkheden van de koper negatieve gevolgen kunnen hebben voor de EPC.” Hij is in dat verband huiverig voor de aanscherping van de EPC.

Kranenburg vindt de kosten niet gering. “Testen als de blowerdoortest maakten de 35 woningen in Reeuwijk 2000 euro duurder, de interne kosten stegen met meer dan 1000 euro. Het lijkt met 100 euro per woning niet veel, maar er is op dit moment nauwelijks budget voor.”

Invloed van extra’s door wensen van de koper
Ook bij de woonconsument is op gebied van de EPC nog de nodige bewustwording noodzakelijk, stelt Marco Kranenburg van ERA Contour. “Vaak willen mensen bijvoorbeeld een extra raam in een zijgevel, een schuifpui naar het terras of een dakkapel. Dat zijn echte EPC-killers. Ook de badkamer aanbrengen in een andere ruimte, leidt tot warmteverliezen vanwege langere leidingen. En daar zijn de kopers helemaal niet mee bezig, laat staan dat ze zich er bewust van zijn. De koper begrijpt ook helemaal niet dat wij aan al die regels moeten voldoen, en dat het uiteindelijk om zijn energierekening gaat.”

De bouw moet hierover nadenken, bijvoorbeeld door compenserende maatregelen voor te stellen, zoals het aanleveren van een dakkapel met PV-panelen (“dat is wel 6000 € in plaats van 3000 €”). Of de keuzemogelijkheden te beperken.

Alle interviews
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: YmereErvaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen