Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans

smits-heijmansWat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Theo Smits (Heijmans) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant?

Dit is het vijfde deel van een serie van zes interviews met direct betrokkenen over praktijkervaringen met het opnameprotocol energielabel woningen.

Ook Heijmans onderkende anderhalf jaar geleden direct de mogelijkheden van het opleverprotocol. “Door de crisis in de bouw gaat het alleen maar over geld. De kwaliteit van de bouw bleef achter. Het opnameprotocol is een mooi instrument waarmee we geleverde kwaliteit kunnen bewijzen,” zegt Theo Smits, adviseur energie en duurzaamheid bij Heijmans Vastgoed en Woningbouw. “We hebben onze opzichters en kwaliteitsmanagers ingewijd in het protocol. Eerst de oude garde opzichters en later de nieuwe lichting hebben we geleerd om op het juiste moment foto’s te maken en op het juiste moment dossiers aan te leggen.”

Bureau Nieman begeleidde Heijmans. De aannemer past het protocol overal toe. Ook de 16 BIM-ontwerpers zijn ervan doordrongen. “Goed bouwen is goed ontwerpen. Kijk, je kunt een dakvoer gewoon als een gat tekenen waarna op de bouwplaats de pijp wordt afgekit, maar je kunt ook een prefab doorvoer met manchetten tekenen die meteen luchtdicht is.”

Wat heeft het protocol aan bouwfouten eruit gehaald?
De luchtdichtheidsmeting achteraf vindt Smits van Heijmans belangrijker dan de foto’s. Foto’s tonen toch niet genoeg details over de ‘ongewenste ventilatie’ van bijvoorbeeld kozijnaansluitingen. Ook is Heijmans erachter gekomen dat ingeval van hoogwaardige isolatie zoals PUR-platen er veel meer foto’s wenselijk zijn om ondeugdelijk geplaatste starre platen te detecteren. Met zachte isolatie als steenwol of glaswol volstaat vaak één foto.

Welke structurele verbeteringen zijn doorgevoerd dankzij het protocol?
Heijmans ontdekte naast incidenten ook mogelijk ‘structurele’ verbeterpunten. Als verbetermoment kwam bijvoorbeeld boven dat de kalkzandblokken achter de knieschotten op zolder nooit werden afgefilmd. “De bouwers dachten ‘daar hoeven de blokken niet behangklaar te zijn’, maar daardoor zagen we op de luchtdichtheidsmeting wel ongewenste ventilatie ontstaan.” De metingen brachten aan het licht dat holle vloeren zoals kanaalplaten ongewenste ventilatie kunnen veroorzaken. “Dat is een ontwerpopgave waar we nog niet helemaal uit zijn.”

Werklast en kosten
Heijmans haalde alle 170 CAO-ers een dag naar binnen om ze een cursus luchtdicht bouwen te geven. Theo Smits: “Het overgrote deel zag snel dat het meer kwaliteit oplevert, de faalkosten dalen en dat ze in zekere zin hun vak weer herontdekten. Een werknemer zei na afloop: ‘duurzaamheid in de bouw is belangrijk want ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog in de bossen kunnen spelen.’ Zo’n opmerking blijft bij.”

Communicatie
De kansen om met het protocol aan marketing te doen zijn evident, vindt Theo Smits, maar Heijmans is voorzichtig met de commercialisering ervan. “Negen van de tien keer gaat het goed, maar we moeten naar 100 procent toe. Want we willen niet met die ene keer dat het mis gaat in de krant komen.”

Alle interviews
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: Ymere
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen