Experiment garantiewoningen van start

Opbouwkwaliteit 1 oktober 2014 start het experiment waarbij grondgebonden nieuwbouwwoningen die een Keurmerk hebben van de Stichting Garantiewoning niet meer door de gemeente vooraf getoetst worden aan het Bouwbesluit 2012.

Het Keurmerk, dat wordt verstrekt door Woningborg, SWK en Bouwgarant, garandeert dat een woning voldoet aan het Bouwbesluit 2012 - inclusief de EPC. In aanvulling daarop moeten woningen met het Keurmerk ook voldoen aan de eisen van ‘goed en deugdelijk werk’ en worden gebreken hersteld als een aannemer dit zelf niet wil of niet meer kan (bij faillissement). Alle eisen waaraan een dergelijke woning moet voldoen zijn hier te lezen.

Het experiment vindt plaats in het kader van de verbeterde kwaliteitsborging. Het experiment loopt in de gemeenten Eindhoven, Rotterdam, Delft, Den Haag en Sint Anthonius. Meer informatie: