Factsheet 'Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen'

TOjuli volgens de NTA 8800

De temperatuuroverschrijdingseis (TOjuli) die per 1 januari 2021 verplicht is, hoe werkt die precies? U leest er alles over in de nieuwste ZEN factsheet.

In een gezond en comfortabel huis is het niet snel te warm. Ook niet gedurende een lange en hete zomer. Bij nieuwbouw zijn slimme maatregelen nodig die de bewoners in staat stellen de woning koel te houden. Gezien de klimaatverandering wordt dat steeds belangrijker.

In de bouwregelgeving is hier tot nu toe geen aandacht aan gegeven. Dat verandert met ingang van 1 januari 2021. Dan wordt voor nieuw te bouwen woningen een grenswaarde gesteld aan de kans op temperatuuroverschrijding. Deze kans wordt aangeduid met het TOjuli-getal. Hoe kleiner dit getal, hoe kleiner het risico van oververhitting. Dus hoe groter de kans dat de woning ook in de zomer comfortabel is.

Hoe TOjuli wordt berekend, staat in de NTA 8800. In de ZEN factsheet Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen wordt toegelicht wat het indicatiegetal inhoudt en hoe de berekening plaatsvindt.

Download
ZEN factsheet Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen

Verantwoording
Deze factsheet is gemaakt in samenwerking met de Themagroep BENG en TOjuli. Aan de themagroep is deelgenomen door Nico Blaauw (Trebbe Wonen), Jos van Boxtel (Stebru Bouwgroep), Ruud Geerligs (RVO), Irmine van der Geest (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Dick van Ginkel (Van Wijnen Midden), Bram Gubbens (Hoedemakers bouw en ontwikkeling), Niek Habraken (KleurrijkWonen), Jochem Joosten (Synchroon), Marco Kranenburg (ERA Contour), Cees Leenaerts (W/E Adviseurs), Johan Riezebos (Ter Steege Advies & Innovatie), Jasper Ritsema (Aalberts Ontwikkeling), Lars Roossien (Geveke Bouw), Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling), Gelly Sehat (PlanGarant Nederland), Dennis Strijards (Heijmans), Jos de Vries (BPD). Voorzitter: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).

Onderzoek: Marit Cornelisse en Harm Valk (Nieman RI). Speciale dank aan Ed Blankestijn (RVO), Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) en Harm Valk (Nieman RI). Samenstelling & redactie: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN). Tekst: Henk Bouwmeester.

ZEN-Platformbijeenkomst ‘Oververhitting’ op 19 november
Op 19 november organiseert het Lente-akkoord een ZEN Platformbijeenkomst die geheel in het teken staat van oververhitting. Hoe werkt de Temperatuur Overschrijding Juli berekening? Wat betekent dit voor uw woningen? Op 19 november willen we hier duidelijkheid in scheppen. Daarnaast presenteert Harm Valk (Nieman RI) de doorrekeningen van de definitieve BENG-eisen op 12 praktijkprojecten. Ook heeft hij de TOjuli voor enkele van deze woningen doorgerekend. Direct aanmelden voor deze bijeenkomst.

Zie ook:
Grenswaarde oververhitting bekendgemaakt (29-8-2019)