FAQ's over het Energielabel Woningbouw

infographic-energielabelVanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online aanvragen.

In januari of februari ontvangen woningeigenaren zonder energielabel een brief met hun voorlopige energielabel. Dit is een indicatie gebaseerd op bouwjaar en type woning. Eigenaren kunnen nu al hun voorlopig energielabel opvragen via Energielabel-checker. Vanaf 1 januari 2015 kunnen zij zelf via energielabelvoorwoningen.nl (nog niet actief) een definitief energielabel aanvragen. Dit label is vanaf 2015 verplicht bij de verkoop van woningen. Het is 10 jaar geldig na uitgifte, net als het huidige label. Zie ook de RVO-website.

FAQ's voor projectontwikkelaars en corporaties
Ter ondersteuning bij de communicatie naar achterban en consumenten heeft RVO enkele FAQ's gepubliceerd. Onder andere één voor projectontwikkelaars, en één voor de corporatie verhuursector. Naar aanleiding van de FAQ's voor projectontwikkelaars heeft het Lente-akkoord een aantal aanvullende vragen ingediend bij het Ministerie:

  1. In de FAQ’s voor projectontwikkelaars wordt gesproken van een opleverprotocol. Welk opleverprotocol wordt hier bedoeld?
  2. Kan het digitale bewijs ook met andere gegevens worden aangetoond? Welke?
  3. Een ontwikkelaar wil de nog niet gebouwde woning te koop kunnen zetten met een energielabel. Volstaat dan een voorlopig energielabel? Hoe komt hij hieraan?
  4. Moet het definitieve label worden overhandigd bij oplevering, of bij de verkooptransactie bij de notaris?
  5. Hoe gaat ervoor gezorgd worden dat voor een nog nieuw te bouwen woning de hooguit 10 woninggegevens bekend zijn bij www.energielabelvoorwoningen.nl? Levert de ontwikkelaar die gegevens aan? Aan wie?

Zodra de antwoorden op deze aanvullende vragen bekend zijn komen we hier op terug.

Achtergrondinformatie voor alle doelgroepen
De onderstaande algemene tekst en de bijbehorende infographics zijn geschikt voor communicatie over het nieuwe energielabel naar alle doelgroepen.


Vanaf 1 januari 2015 gaat de manier waarop een woningeigenaar het energielabel aanvraagt veranderen.

Dit jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vereenvoudigde versie van het energielabel voor woningen. Daarmee wordt het voor woningeigenaren eenvoudiger en goedkoper om een energielabel aan te vragen. Energie besparen in de woning kan een lagere energierekening opleveren en het is goed voor het milieu. Bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van woningen moet daarom een geldig energielabel beschikbaar worden gesteld.

Het voorlopige energielabel
Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel, krijgt begin 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige energielabel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige woningklasse voorstelt. Het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning, zoals het bouwjaar en het woningtype. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van het Kadaster. Het voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van de woning. Het definitieve label kan gunstiger of ongunstiger uitvallen.

Het definitieve energielabel
Om een woning te mogen verkopen of verhuren heeft de woningeigenaar een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als de woningeigenaar online de woninggegevens waar nodig heeft aanpast, digitaal bewijsstukken van eventuele energiebesparende maatregelen heeft aangeleverd en een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport handhaven en riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 400 euro, indien hij/zij bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van de woning geen definitief energielabel kan overhandigen.

Procedure
Vanaf 1 januari 2015 kan de woningeigenaar zelf eenvoudig online een definitief energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Eerst logt de woningeigenaar in met DigiD, dan past hij/zij de woninggegevens aan en levert digitaal bewijs aan (zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto). Vervolgens selecteert de woningeigenaar een erkend deskundige uit de lijst die aanwezig is in de online tool en automatisch in beeld verschijnt. Erkend deskundigen zijn vaak professionals die al werkzaam zijn binnen dit vakgebied, zoals energieadviseurs, makelaars en bouwtechnici. Erkend deskundigen zijn speciaal opgeleid om aan de hand van de aangeleverde gegevens te bepalen of het energielabel correct is vastgesteld. Deze deskundigen mogen zelf hun administratiekosten bepalen voor het controleren en registreren van het energielabel. Naar verwachting bedragen deze kosten enkele tientallen euro’s.

De doorlooptijd voor het verkrijgen van een definitief energielabel is afhankelijk van de gemiddelde reactietijd van de gekozen erkend deskundige en het aangeleverde bewijs. De gemiddeld geregistreerde reactietijd per erkend deskundige is in één oogopslag te zien op de online tool bij het kiezen voor een erkend deskundige. De woningeigenaar kan dus zelf selecteren op administratiekosten en/of doorlooptijd.

Tenslotte controleert de gekozen erkend deskundige de gegevens digitaal. De deskundige komt dus niet meer thuis langs. Na goedkeuring van de erkend deskundige ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd en is het energielabel dat moet worden overhandigd bij verkoop, verhuur en oplevering van de woning.

Energielabels die vóór 2015 zijn opgesteld zijn blijven, evenals het nieuwe energielabel, 10 jaar geldig (vanaf opnamedatum).

Voor vragen over het vaststellen van een definitief energielabel kunt u vanaf 1 januari 2015 contact opnemen met de helpdesk. Bel de Informatie Rijksoverheid op telefoonnummer 1400 of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl op telefoonnummer 0800 042 42 42. Bovendien kan iedereen in Nederland vanaf 1 januari 2015 het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl.


Download infographics

- Hoe komt u aan een energielabel voor uw woning? (pdf)
- Hoe komt u aan een Energie-Index? (pdf)
- Wat is een energielabel voor woningen? (pdf)


energielabel-infographic1


energielabel-infographic3

energielabel-infographic2