Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd

isolatieDe minister heeft vorig jaar aangekondigd de Rc-waarde van gebouwen per 1 januari 2015 van 3,5 naar 5,0 te verhogen. De partners van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw vragen de minister om de isolatie-eis niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren.

Vorig jaar heeft de minister van BZK een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voornemen om op 1 januari 2015 de Rc-waarde van gebouwen van 3,5 naar 5,0 te verhogen. Naar aanleiding van onderzoek naar praktijkervaringen met verhoogde schilisolatie stellen de partners van het Lente-akkoord de minister voor om de isolatie-eis voor dichte delen per 1 januari 2015 niet uniform te verhogen naar een Rc van 5,0, maar om het naar bouwdeel te differentiëren: de Rc voor daken naar 6,0, voor gevels naar 4,5 en de Rc voor begane grondvloeren niet verhogen.

Afgelopen najaar zijn er in opdracht van de vier brancheverenigingen discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden en is er onderzoek op de bouwplaats gedaan waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken. De ervaringen zijn door Nieman Raadgevende Ingenieurs in een rapport beschreven. Verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, maar de energiewinst is gering en niet kostenefficiënt. Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels. De baksteen gevel wordt in 79% van de bouwprojecten toegepast. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’. Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden tot 6,0.

Daarnaast dringen de partners van het Lente-akkoord nogmaals aan op een spoedige invoering van het Energielabel Nieuwbouw. Een correcte uitvoering wordt bij hogere isolatiewaarden kritischer en van nog groter belang om de berekende energiewinst daadwerkelijk te realiseren. Een vorm van kwaliteitsborging is gewenst om het energetisch effect zeker te stellen. De oplevertoets in het kader van het Energielabel Nieuwbouw voorziet hierin. Het effect van de oplevertoets kan even groot of zelfs groter zijn dan het effect van de Rc-aanscherping.

Lees de brief aan de minister

Download het rapport ‘Onderzoek hoogwaardige thermische schil’ (februari 2013) van Nieman.