Gedifferentieerde isolatiewaarden toegelicht

rc-waardesDe isolatiewaarden voor de dichte delen worden per 1 januari 2015 gedifferentieerd verhoogd: naar 4.5 m2K/W voor gevels en 6 m2K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2K/W. Dit is op 26 september gepubliceerd in het Staatsblad.

De gedifferentieerde verhoging van de Rc-waarden is conform het verzoek van de Lente-akkoord partijen. Ook landen om ons heen (België, Groot Brittannië) kennen gedifferentieerde isolatiewaarden.

Wat is beter: overall een Rc van 5,0 of een gedifferentieerde isolatiewaarde?
In 2012 is de naderende Rc eis van 5,0 uitgebreid onderzocht in opdracht van de partners van het Lente-akkoord. Uitkomst was dat een gedifferentieerde isolatie-eis dezelfde energiebesparing realiseert als een isolatie-eis van 5,0, maar wel tegen lagere kosten. Dit betekent dus dat de woning niet onnodig duurder wordt.

Het onderzoek is uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs. In het najaar van 2012 zijn er discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden. Zes zeer energiezuinige woningbouwprojecten zijn met de verschillende bouwpartijen gezamenlijk in de bouwkeet doorgesproken. Drie van deze projecten zijn met de praktijkprofessionals op de bouwplaats bezocht, waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken.

Conclusie daken:
Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden naar 6,0.

Conclusie vloeren:
De verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op. De energiewinst is echter gering en niet kostenefficiënt.

Conclusie gevels:
Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, door de grote hoeveelheid aansluitdetails bij deuren, ramen, dakaansluitingen en funderingsaansluitingen. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.

In maart 2013 hebben de Lente-akkoord partijen het verzoek om de eis te differentiëren, met het onderliggende rapport, naar de minister gestuurd. U kunt hier de brief en het rapport lezen.