Gemeente Amsterdam geschrapt uit de 22e subsidieronde Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren heeft naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie de gemeente Amsterdam geschrapt uit de 22e subsidieronde van de Crisis- en herstelwet. Dat heeft ze laten weten in antwoord op Kamervragen van de VVD in een schriftelijk overleg.

VVD-Kamerlid Koerhuis trekt al lange tijd fel van leer tegen de aanvullende energie-eisen die bijvoorbeeld in Amsterdam worden gesteld aan bouwprojecten. Volgens hem komen daardoor geen bouwprojecten meer rond en hij vond dan ook dat de subsidie gestopt moest worden. Hij vond hiervoor steun in de Kamer.

"Dit betekent dat het experiment voor Amsterdam is afgelopen per 1 januari 2021. Vanaf die datum gelden de landelijke generieke energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 (de nieuwe BENG-eisen) en is er voor Amsterdam geen mogelijkheid tot het leveren van maatwerk", aldus de minister.

De kosten van BENG
Overigens is Ollongren het niet met Koerhuis eens dat de hogere eisen ook voor hogere kosten zorgen. "Of er sprake zal zijn van een kostenstijging is afhankelijk van de wijze waarop de initiatiefnemer aan de gestelde eisen zal voldoen. De bouwkosten zouden hoger kunnen worden om aan strengere eisen te voldoen, maar dit is niet altijd het geval. Tegelijkertijd is er een grote kans dat de gebruikskosten, in de vorm van maandelijkse energielasten, dalen", aldus de minister.

De minister stelt verder dat gemeenten ruimte houden voor additionele regels zodra de Omgevingswet de Crisis- en herstelwet vervangt. "Deze mogelijkheid staat open voor de energie- en milieuprestatie (lokaal een strengere waarde), bruikbaarheid (lokaal meer soepele eisen) en de gebruiksmelding (lokaal een afwijkende grenswaarde aantal personen voor de melding)", aldus Ollongren.

"Voor de energieprestatie (en overigens ook de milieuprestatie) geldt dat lokaal via de maatwerkregel alleen de geëiste waarde(n) aangescherpt mogen worden. Een gemeente kan wel de nieuwbouw-eis aanscherpen, maar niet eisen met welke middelen de initiatiefnemer aan de strengere eis moet voldoen."

  • Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  • Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche)
  • Nieuwsbrief BENG van de gemeente Amsterdam, februari 2021.