Geslaagde ZEN-bijeenkomst over gezond en comfortabel wonen

Verslag van het plenaire deel van de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019 – door René Didde.

In de industriële setting van het rangeerterrein bij station Amersfoort ontmoeten ruim 70 mensen elkaar op de ZEN Platformbijeenkomst. Het oude Magazijn, inclusief de bijna honderd jaar oude treinwagon ‘Jules’, vormen het decor voor gesprekken over gezond en comfortabel wonen, en de monitoring van de energieprestaties. Maar er is ook nieuws. Minister Ollongren (BZK) heeft recent de definitieve BENG-eisen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat betekent dat Harm Valk het gezelschap bijpraat over de laatste ontwikkelingen rond de BENG-regelgeving. Willem Bastein van Klimaatgarant heeft lessen uit de monitoring-gegevens van 9000 woningen.

Eerst schetsen NEPROM-directeur Jan Fokkema en programmaleider Claudia Bouwens van het Lente-akkoord de ruim tienjarige geschiedenis van de Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN). Vier branche-organisaties NVB, Bouwend Nederland, Aedes en NEPROM vormen in 2008 het Lente-akkoord. Doel was om in 2015 vijftig procent energiereductie te bewerkstelligen in nieuwbouw. Het platform ZEN geldt sinds 2015 als podium om kennis over innovaties uit te wisselen over energietransitie. Dat gebeurt op basis van concrete projecten. Want meer dan veertig verschillende partijen hebben namelijk een ZEN, BENG (Bijna Energieneutraal gebouw) of NOM (nul-op-de-meter) project gerealiseerd. In totaal gaat het om meer dan 2000 woningen. ‘Dat is niet alleen omdat BENG volgend jaar wettelijk verplicht wordt, maar vooral ook om de betaalbaarheid, het comfort en de gezondheid van bewoners te verbeteren’, zegt Claudia Bouwens. ‘BENG levert niet zomaar het beste concept, zeer energiezuinige nieuwbouw blijft een kwestie van goed nadenken en leren van je projecten.’

Het ZEN-platform produceerde vele brochures en verslagen. Zo is er nieuwe informatie over hoe warmtenetten in de BENG-methodiek passen. In de pen zit een brochure over circulair bouwen (tevens themabijeenkomst op 17 september 2019) en er loopt een bewonerstevredenheidsonderzoek met reacties van 300 mensen die in 27 verschillende ZEN-projecten wonen. Naar aanleiding van de definitieve BENG-eisen verschijnt ook een update van de veel gelezen BENG-brochure ‘Do’s & Dont’s’.

Verslag BENG-update Harm Valk (Nieman Groep) volgt begin juli.