Handreiking advies veilige PV systemen

Naar aanleiding van een brand met zonnepanelen op een nieuwbouwproject in Hoofddorp op 5 september, zijn door Kamerleden vragen gesteld over de risico’s van zonnepanelen. Minister Ollongren heeft deze vragen vorige week beantwoord. Ze verwijst o.a. naar een recent uitgebrachte “Handreiking Advies Veilige PV-systemen”.

De handreiking voor fotovoltaïsche (PV)-systemen is opgesteld door de Community of Practice Zonnepanelen waaraan vertegenwoordigers van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deelnemen.

Jaap Molenaar, decaan incidentbestrijding bij het IFV: "De uitgave is gericht op risicobeheersing. Adviseurs die bij de veiligheidsregio's werken, kunnen deze gebruiken om bijvoorbeeld gebouweigenaren en projectontwikkelaars te adviseren."

Handreiking Advies Veilige PV-systemen
Het antwoord van minister Ollongren