Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists

folder consumentenvoorlichtingGoede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw. De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ geeft daarvoor tips en aanbevelingen. De brochure is opgesteld met de praktijkkennis van deelnemers aan het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN).

Mensen zijn gewend ’s nachts de verwarming laag te zetten. In een zeer energiezuinige woning wordt dat nu juist afgeraden. Wie dacht dat koeling in de zomer energieverspillend is, moet in een huis met een bodemwarmtepomp wennen aan het omgekeerde. Ook op het gebied van ventilatie en warm water is wonen in een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning anders dan wat de meeste mensen gewend zijn.

Het wooncomfort en de energieprestatie van een woning hangen daardoor niet alleen af van de bouwkwaliteit, maar ook van de communicatie met de bewoner. De ontwikkelaar en de bouwer moeten de bewoner meenemen in de gemaakte keuzes en stap voor stap informeren over de werking van systemen. Communicatie krijgt naar verhouding steeds meer invloed op de energieprestatie van een nieuwbouwwoning.

bewonersDe brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ is een handreiking die leveranciers van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen helpt om de communicatie met de bewoners goed op te zetten. De brochure beschrijft achtergronden van het communicatieproces en bevat checklists met onderwerpen en vragen die in de verschillende fasen van het bouw- en overdrachtsproces van een woning aan de orde zijn.

De brochure is ontwikkeld door de themagroep Bewonerscommunicatie van het ZEN-Platform. Deze groep is op initiatief van Lente-akkoord/ZEN bijeengebracht en bestaat uit Claudia Bouwens (Lente-akkoord), Marieke de Groot (Trebbe Wonen B.V.), Maarten Markus (AM), Joy van den Bruinhorst (Stichting VACpunt Wonen), Sander Trouw (Dura Vermeer Bouw Zuid West) en Helen Visser (Bouwend Nederland, voorzitter).

De tekst is daarnaast o.a. gebaseerd op gesprekken met Cora Jongenotter (VORM), Onno Dwars (Volker Wessels Vastgoed), Ronald Haafkes (Dura Vermeer) en Jan Roelof Hoving (Vereniging Eigen Huis). De tekst is geschreven door Henk Bouwmeester.

Download 'Communicatie bij ZEN-woningen'