Hogere hypotheek voor tweeverdieners en voor Nul-op-de-Meter

OverdinkelMet ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Het hypotheekbedrag dat eigenaren voor een Nul-op-de-Meter woning extra kunnen lenen wordt volgend jaar opnieuw verhoogd, naar 27.000 euro.

Dit staat in de Kamerbrief over leennormen 2016 die de ministers Blok (Wonen) en Dijsselbloem (Financiën) op 26 oktober naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Tweeverdieners
Over het meewegen van het tweede inkomen bij het bepalen van de maximale leencapaciteit schrijven de ministers: "Voor de normen van 2016 zal het tweede inkomen [...] zwaarder meetellen bij het bepalen van het financieringslastpercentage, namelijk voor 50%. In 2015 was dit 33%. Dit betekent niet dat het tweede inkomen maar voor de helft meetelt voor de leencapaciteit. Bij het bepalen van het financieringslastpercentage wordt weliswaar 50% van het tweede inkomen meegewogen, echter dit financieringslastpercentage wordt vervolgens toegepast op het gehele gezamenlijke huishoudinkomen."

Energiebesparende maatregelen
Bij de extra leenruimte die samenhangt met energiebesparende maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen extra bedragen voor A++-woningen en voor Nul-op-de-Meter woningen. Het extra bedrag voor A++-woningen blijft 9.000 euro. Op basis van het advies van het Nibud wordt het extra bedrag voor Nul-op-de-Meter woningen verhoogd naar 27.000 euro. Het minimale toetsinkomen om in aanmerking te komen voor de extra hypotheekruimte is verhoogd van € 32.000 naar € 33.000.

Energie-index én EPC
Voor woningen met een EI of EPC van 0,6 (of lager) blijft de extra hypotheekverruiming € 9.000. De partners in het Lente-akkoord vroegen de ministers in deze brief van 19 december 2014 om bij energiebesparende maatregelen niet alleen de Energie Index, maar ook de EPC bij oplevering toe te laten als meeteenheid voor het vaststellen van financieringsgronden. Dit verzoek is in maart 2015 gehonoreerd. In de nieuwe regeling voor 2016 is de EPC-vermelding opgenomen, zodat hier geen verwarring meer over hoeft te bestaan.

De nieuwe leennormen gaan in op 1 januari 2016.

Download de Kamerbrief over leennormen 2016