Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed

Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

Op 1 oktober 2018 hebben drie Lente-akkoord partijen een brief gestuurd aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) omdat zij vrezen dat de BENG rekenpakketten te laat beschikbaar komen. Er is aan de minister gevraagd om ruim op tijd duidelijkheid te geven over de ingangsdatum van de BENG-eisen, waarbij een periode van ten minste zes maanden werd gevraagd tussen beschikbaar komen van de NTA softwarepakketten en de wettelijke ingangsdatum.

Kamervraag Erik Ronnes
Het is inmiddels zes maanden later. Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw hebben nog steeds geen antwoord ontvangen op hun brief. Wél heeft minister Ollongren in een Algemeen Overleg Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen op 21 februari naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Ronnes geantwoord: “Ik zeg tegen de heer Ronnes dat het belangrijk is dat de software tijdig gereed is. Dat is zeker ook het streven. Ik meen dat die zes maanden tevoren gereed moet zijn.”

Inschatting softwarebouwers
Op 2 april 2019 is door de softwarebouwers van UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) een persbericht uitgebracht, waaruit duidelijk wordt dat de twee grootste softwarebouwers hun krachten hebben gebundeld. Zij denken dat UNIEC 3, met de NTA 8800 software, pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gevalideerd en geattesteerd. Op de website van UNIEC 3 staat over de planning: ‘Hierdoor beschikt u per 1 januari 2020 over perfecte software om uw (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen te kunnen berekenen.’

De NTA 8800 is een complexe norm en de planning van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden, heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. Wij verwijten de softwarebouwers dan ook niets. Want ook wij merken dat de NTA 8800 complex is, nog regelmatig wordt aangepast, en dat conceptberekeningen ook regelmatig veranderen.

Nieuwe datum nog niet bekend
Het is duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is. De Lente-akkoord partners hebben daarom tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige ambtenaar van BZK gevraagd om duidelijkheid te scheppen. Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een nieuwe datum nog niets te zeggen is. De datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. In het traject is zorgvuldigheid het belangrijkst. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

Update 20-5-2019
Op 10 juni komt de minister met de langverwachte brief over BENG. Deze Kamerbrief van 26 april bevestigt dat BENG niet per 1 januari wordt ingevoerd.