Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de voorgenomen definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Tijdens en na het congres is bij veel bouwprofessionals onrust ontstaan over de hoogte van de eerste BENG-eis. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB zijn initiatiefnemers van het Lente-akkoord, en zij maken zich hard voor een soepele overgang naar bijna energieneutrale nieuwbouw. Zij gaan de mogelijke impact van de voorgenomen definitieve BENG-eisen dan ook grondig bestuderen.

Input leveren
Het ministerie heeft aangegeven dat er de komende tijd nog twee momenten zijn om input te leveren op de voorgenomen definitieve BENG-eisen. In december organiseert het ministerie een klankbordbijeenkomst voor alle brancheverenigingen. In januari start een internetconsultatie. De partijen in het Lente-akkoord zullen van deze gelegenheid gebruik maken.

Ambitie blijft staan
ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020. De aangesloten deelnemers hebben zich verplicht om per 1 januari 2018 al conform BENG-eisen of beter te bouwen.

Veranderde BENG-waarden
De voorgenomen waarden voor BENG 1, 2, en 3 (zijnde 25 kWh/m2-jaar, 25 kWh/m2-jaar en 50%) worden - mede naar aanleiding van onderzoeken van het Lente-akkoord - veranderd.

BENG-eisen voor woningbouw


Gebouw BENG 1 (kWh/m2.jaar) BENG 2 (kWh/m2.jaar) BENG 3 (%)
Woongebouw Als/Ag ≤ 2,2 -> 70
Als/Ag > 2,2 -> 70 + 50 * (Als/Ag -2,2)
50 40
Grondgebonden
woning
Als/Ag ≤ 2,2 -> 70
Als/Ag > 2,2 -> 70 + 50 * (Als/Ag -2,2)
30 50

BENG-eisen voor utiliteitsbouw


Gebouw BENG 1 (kWh/m2.jaar) BENG 2 (kWh/m2.jaar) BENG 3 (%)
Kantoor Als/Ag ≤ 2,2 ->90
Als/Ag > 2,2 ->90 + 50 * (Als/Ag -2,2)
50 30
Bijeenkomst 110 60 30
Onderwijs Als/Ag ≤ 2,2 ->180 80 40
Zorg zonder bed Als/Ag ≤ 2,2 ->100
Als/Ag > 2,2 ->100 + 50 * (Als/Ag -2,2)
60 40
Zorg met bed 350 150 30
Winkel 90 60 30
Sport 100 100 50
Logies 110 130 40
Cel Als/Ag ≤ 2,2 -> 150
Als/Ag > 2,2 -> 150 + 50 * (Als/Ag -2,2)
120 30
Toelichting tabel
BENG 1 staat voor de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de hoeveelheid oppervlak waardoor het gebouw warmte kan verliezen (bijvoorbeeld via het dak of een gevel). Dit is het verliesoppervlak (Als). Dit wordt afgezet tegen de hoeveelheid gebruiksoppervlak (Ag) van het gebouw. Dit is de zogenoemde geometrieverhouding Als/Ag. Hoe minder verliesoppervlak een gebouw heeft, des te compacter het is.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat gebouwen met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld een patio-bungalow) moeilijk aan de BENG 1-eis kunnen voldoen. Om dit op te lossen is er voorzien in een ‘geknikte’ vorm van de eis, waardoor de eis afhankelijk is van de compactheid van het gebouw. Bij een ambitieuzere eis worden bepaalde gebouwtypen uitgesloten.

Het is nog moeilijk te overzien hoe deze eisen gaan uitpakken.