Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding aan

ZENHet wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding is op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De wetswijziging maakt het woningcorporaties mogelijk om voor nul-op-de-meter-woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. De Kamer wil dat bij de uitwerking daarvan wordt gekeken naar de systematiek van de woonlastenwaarborg, zodat bij een juist gebruik van de Nul-op-de-Meter woning de totale woonlasten niet zullen toenemen.

Het wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding maakt het mogelijk dat corporaties woningen zeer energiezuinig maken en met huurders afspraken kunnen maken over betaling van een energieprestatievergoeding. In de wet die een EPV mogelijk maakt, is nog veel afhankelijk van de verdere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Kamer heeft de regering gevraagd om in deze AMvB de door Aedes en de Woonbond ontwikkelde woonlastenwaarborg op te nemen om huurders zekerheid te bieden over hun woonlasten bij energiebesparing.

De woonlastenwaarborg, die bestaat uit een stappenplan en rekenmodel, garandeert huurders dat woonlasten gemiddeld dalen voor het hele complex door energiebesparende maatregelen, ondanks eventuele huurverhogingen.