KopStaart aanpak

Woningbouw. De KopStaart aanpak bestaat uit twintig praktische aandachtspunten voor professionele opdrachtgevers om aan het begin en einde van het bouwproces de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen.

Auteurs partners Lente-akkoord met VROM-Inspectie, VEH, BNA, Uneto-VNI en VLA (2010)
Vorm brochure, PDF
Bestellen stuur een e-mail naar info@lenteakkoord.nl
Downloaden KopStaart aanpak of compacte checklist

In juni 2010 hebben de partners van het Lente-akkoord, samen met VROM-Inspectie, Vereniging Eigen Huis, de Bond van Nederlandse Architecten, VACpunt Wonen, Uneto-VNI en Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten, de KopStaart aanpak uitgebracht. Hiermee kunnen woningontwikkelaars de kwaliteit van nieuwbouwhuizen bewaken. Op dit moment voldoet een belangrijk deel van de nieuwbouwwoningen wat ventilatie en energieprestatie betreft niet aan het Bouwbesluit. Dat moet beter, zeker omdat met het Lente-akkoord is afgesproken om in de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren van 25% in 2011 en 50% in 2015.

De KopStaart aanpak bestaat uit twintig praktische aandachtspunten voor professionele opdrachtgevers om aan het begin en einde van het bouwproces de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen. De aandachtspunten zijn waar nodig praktisch uitgewerkt en toegelicht. De KopStaart aanpak vergemakkelijkt voor ontwikkelaars het waarborgen van de kwaliteit van hun eindproduct. Aan de kop, door kwaliteitseisen voor te schrijven en door bouwers bij de aanbesteding inzichtelijk te laten maken hoe ze de afgesproken opleverkwaliteit zullen realiseren. En bij de staart, door voor de oplevering te controleren of de bouwers de overeengekomen kwaliteit hebben gerealiseerd, zo nodig aan de hand van gecertificeerde kwaliteitskeuringen.